DCH Nørhald har fået lov til at bruge kommunalt tilskud på at flytte deres aktiviteter.

AF CECILIE BISGAARD

Det var egentlig meningen, at foreningen DCH Nørhald – en forening med træningstilbud for hunde – skulle bruge 360.000 kroner, som de fik i tilskud fra Randers Kommune, på bedre klubfaciliteter i Enslev. Foreningen ville gerne købe to beboelsesvogne.

De ønskede beboelsesvogne nåede dog at blive solgt til nogle andre, og derfor var DCH Nørhald nødt til at finde en ny løsning.

Den nye løsning blev, at man flyttede klubben et helt andet sted hen. I Råby er den lokale spejderforening blevet nedlagt, og derfor står der nu nogle lokaler tomme, og derfor spurgte foreningen politikerne i Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget, om deres tilskud kunne blive ændret, så de i stedet kunne bruge pengene på at flytte deres aktiviteter til Råby.

Det gav udvalget grønt lys til, og nu kan DCH Nørhald bruge deres tilskud til at fjerne deres gamle bygning og hegn i Enslev og i stedet opføre et hegn om deres nye areal i Råby, opstille en container med agility-redskaber og sammenlægge tre mindre lokaler til et stort foreningslokale i klubhusbygningen i Råby.

Ifølge kommunens forvaltning har man med flytningen af hundeklubben også reduceret eventuelle støjgener, fordi afstanden til nærmeste nabo er firdoblet – fra 100 meter til 400 meter.