Pernille Heibøll Sørensen, Velfærdslisten

På byrådsmødet mandag 5. december blev det endnu en gang synligt, at dem, der har mest brug for samfundets hjælp, skal frarøves deres rettigheder.

I det vedtagne budgetforlig for 2023, indgået af Socialdemokraterne, Venstre, Konservative, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, vil man spare på klippekortsordningen til de svageste hjemmehjælpsmodtagere.

Denne klippekortsordning blev indført i 2015 og gav ret til 30 minutters hjælp om ugen, som den ældre selv kunne bestemme over. Dette vil de førnævnte nedskæringspartier have sænket til sølle 15 minutter om ugen.

De ældre i Randers Kommune skal åbenbart have forringet deres livskvalitet til fordel for kortsigtede økonomiske prioriteringer. Som om de 30 minutter var for meget af det gode i forvejen.

Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at en gruppe borgere i Randers, der har bidraget til samfundet gennem deres liv, nu ikke engang kan få lov at få 30 minutters ekstra hjælp om ugen. I stedet bliver de spist af med 15 minutter. Det er ikke et velfærdssamfund værdigt. Derfor stillede Velfærdslisten et ændringsforslag, hvor de 30 minutter blev fastholdt. Det var desværre kun SF, Henriette Malland (løsgænger), Enhedslisten og Beboerlisten, der stemte for. Resten havde fortsat travlt med at skære ned.

For at undgå endnu en generel serviceforringelse på ældreområdet, stillede Velfærdslisten et ændringsforslag, der gik ud på at fastholde serviceniveauet med de 30 minutter. Desværre blev hovedforslaget stemt igennem, og endnu en gang skal de ældre i Randers Kommune have forringet deres livskvalitet.

Vi i Velfærdslisten er glade for, at SF, Henriette Malland, Enhedslisten og Beboerlisten støttede vores forslag. Sammen må vi fortsætte kampen mod disse hovedløse nedskæringer, der gang på gang rammer velfærden.