Nu er der søgt tilskud fra Energistyrelsen til at udrulle fjernvarme i Assentoft.

I starten af juni måned tog en gruppe borgere i Assentoft initiativ til at undersøge muligheden for at få fjernvarme til byen.

Gruppen, som nu udgør bestyrelsen, har nu kunnet sætte fluetegn ved et par meget vigtige punkter, fortæller de i en pressemeddelelse.

Målet var at nå op på 1.000 positive tilkendegivelser, for at projektet skulle kunne lade sig realisere. Det mål er nu nået. Assentoft Forsyning a.m.b.a., som nu er det officielle navn på selskabet, har søgt puljen for ”udrulning af fjernvarmedistributionsnet” under Energistyrelsen, om tilskud til projektet. Energistyrelsen har nu behandlet ansøgningen og givet tilsagn om et tilskud på knap 18.8 millioner kroner.

Dette er en stor hjælp til etablering af værket og udfasning af naturgas i Assentoft, lyder det. I løbet af februar/marts måned vil der blive afholdt et informationsmøde i Assentoft-Hallerne, for alle interesserede. Umiddelbart herefter vil det endelige dokument blive udsendt, hvor interesserede skal give en bindende underskrift.

»Bestyrelsen tror fortsat på, at de første kan tilkobles fjernvarme i slutning af 2023,« siger Kristian Haugland fra bestyrelsen i Assentoft Forsyning a.m.b.a.