Aftenskolen Randersegnens Amatørarkæologer er ophørt. 16.000 kroner doneres derfor til rollespilsforening.

Aftenskolen Randersegnens Amatørarkæologer er ophørt og et medlem af bestyrelsen har i oktober måned overdraget foreningens overskydende midler til Randers kommune efter salg af inventar.

Det skriver Randers Kommune i en sag, der har været gennem Folkeoplysningsudvalget.

Her har medlemmerne nikket ja til, at de resterende midler på 16.000 kroner bliver givet videre til ’Den glemte Legion’, som har aktiviteter på Nordre Fælled og er en rollespilsforening.

Historisk interesse

Aftenskolen Randersegnens Amatørarkæologer blev oprettet i 2012 og der er senest ydet kommunalt tilskud i 2016.

Foreningen har, udover det arkæologiske, også haft et formål med samarbejde til andre idemæssigt beslægtede interesseorganistioner, som f.eks. historiske foreninger m.v.

Kultur- og fritidsafdelingen har derfor foreslået, at foreningens overskydende midler tildeles en kulturel forening med aktiviteter i naturen og gerne med historisk interesse.

Og det har ’Den glemte Legion’, som har aktiviteter på Nordre Fælled og er en rollespilsforening, hvis aktiviteter udspiller sig i forskellige historier, faktuelle som fantasi.

kijo