Selve indsamlingsordningen og betaling til genbrugspladsen bliver 67,5 kroner billigere i 2023 for en husstand.

KIAN JOHANSEN

Taksterne for renovation i Randers Kommune bliver groft sagt lidt under 100 kroner dyrere, afhængig af af størrelsen på dine skraldebeholdere og hvor ofte de bliver tømt.

Det viser næste års takststigninger fra Affaldskontoret i Randers Kommune.

Det faste beløb, som hver enkelt husstand skal betale for indsamling af genbrug falder med 8,75 kroner, mens taksten til genbrugspladsen falder med 58,75 kroner.

Det betyder, at det for de fleste husholdninger kommer til at koste under 100 kroner mere for de samlede renovationsudgifter i 2023.

Har du for eksempel en to-delt beholder, der kan rumme 240 liter og som bliver tømt hver uge, så koster de samlede prisstigninger dig 71,25 kroner, har Din Avis beregnet.

Tilpasning

»Det du ser i 2023 med lavere priser på gebyret på genbrugspladsen og på indsamlingen er simpelthen et udtryk for, at de enkelte områders økonomi skal passe med det, vi opkræver fra borgerne. Rent faktisk har vi haft en underbetaling på affaldsindsamlingen i et par år. Det er nu rettet op. Genbrugspladserne har været lidt billigere at drive, blandt andet fordi der ikke har været så meget indleveret. Alt tyder på, at folk har ryddet op under Coronaen,« forklarer Allan Asp Poulsen, der er sektionsleder i Affald & Genbrug hos Randers Kommune.

Hvis du bor i lejlighed og har en anden kombination af genbrugsløsninger, så kan det faktisk ende med at blive lidt billigere, pointerer Allan Asp Poulsen.

»Generelt vil borgere, der bor i etageejendomme opleve nedsættelse i deres samlede affaldsregning, men meget individuelt i forhold til deres sammensætning af affaldsløsninger.«

Taksterne for renovation og affald stiger med under 6 procent. Der er få undtagelser, hvor stigningen er større, men for de fleste husholdninger vil stigningen være på under 100 kroner i 2023. Tallene stammer fra Randers Kommunes Affaldskontor og er omregnet med moms af Din Avis. Grafik: Kian Johansen

Stigning mange år

Til gengæld kan du være sikker på, at prisen på at komme af med affald stiger de kommende år.

Især vil omkostningerne til forbrænding og omkostninger til indsamling stige i 2023 i forhold til 2022, mens det på genbrugsområdet er lykkedes at afsætte de genanvendelige materialer til bedre priser. Det sidste er især slået igennem på genbrugspladserne, hvor kommunen også forventer fortsat bedre sortering, hvor mængderne til deponi og forbrænding er faldende. Disse to fraktioner er absolut de dyreste.

»Der kommer en samlet stigning på 13-17 procent på de samlede gebyrer i løbet af de næste fem år,« forventer Allan Asp Poulsen.

Det skyldes blandt andet lovkrav til at øge mængden af genbrugsaffald, samt en storstilet plan om at holde Randers Kommune oppe i Superligaen, når det gælder genbrug og affaldshåndtering. Et af lovkravene betyder blandt andet, at du får en yderligere affaldsbeholder fra 2024, så du kan affaldssortere direkte i 10 fraktioner. Det kan du stort set også i dag, men kun fordi der blandt andet bliver indsamlet mælkekartoner, blød plast og tøj via storskraldsordningen og fordi hvert rum i affaldsbeholderen bliver brugt til flere ting. Her er Randers Kommune meget langt fremme i forhold til de fleste andre kommuner.

Genværket

Og så er der stadig planer om ’Genværket’. Her skal forskere, elever, frivillige og genbrugsbutikker arbejde og lære fra hinanden og at håndtere og genbruge så meget affald som muligt. Den samlede ramme er her 100 millioner kroner over flere år, hvor politikerne gradvist skal afsætte flere midler af til det banebrydende koncept. Men det er ikke helt konkret endnu.

Du skal forestille dig et genbrugsstorcenter, hvor du handler på en helt ny og klimasmart måde. Gamle ting bliver taget hånd om og givet nyt liv gennem reparation og upcycling. Alt der sælges er genbrugt, økologisk eller bæredygtigt produceret.

Her udtrykte flere byrådspolitikere lidt tvivl i forhold til, hvad meningen med Genværket egentlig var, fordi der flere steder stod, at Genværket er en forretning. Derfor blev netop Genværket taget ud af en netop behandlet affaldsplan for at blive kigget på igen.

»Planerne bliver til noget, tyder alt på. Der har været en misforståelse om, at Genværket skulle tjene penge. Det er ikke hensigten at Genværket skal tjene som forretning, det vil være i et samarbejde med allerede eksisterende genbrugsbutikker og de frivillige fra velgørende genbrugsaktiviteter. Det er dem, der vil kunne drive noget af aktiviteten som en forretning,« pointerer Allan Asp Poulsen.