Jørgen Andersen, Stenaltvej 6, 8930 Randers NØ

På byrådsmødet i Randers Byråd 5. december var forligspartierne endnu engang i julegave humør i forhold til AP Invest ejendomme. Idet man på mødet vedtog at gå videre med planerne om et parkeringshus på hjørnet af Støberigade og Århusvej på græsarealet hvor der tidligere var cirkusplads, p-plads med mere. Også kaldet Brotoften.

På Brotoften, som AP Invest i øvrigt har købt af Randers kommune til en pris der ligger langt under markedsværdien, er det planen at der skal opføres syv styk etageejendomme kaldet ”Gudenåboligerne”.

I den forbindelse kommer det omtalte parkeringshus ind i billedet, idet AP Invest foreslår, at der opføres et p-hus med 200 p-pladser. Der er dog den betingelse, at parkeringshuset kun vil blive opført hvis Randers kommune vil påtage sig en tredjedel af pladserne. I alt 150 pladser til offentlig udlejning.

Det er her forligspartiernes julegave humør kommer ind i billedet. For hvordan kan man tro, at man kan udleje 150 betalbare p-pladser 400 meter fra by centrum. Når der i forvejen ligger et p-hus i centrum som for det meste kun er halv fyldt op.

Men selvfølgeligt. »Det er kun skatteborgernes penge det går ud over!«