Randers Kommune skal bruge en lang række personer, der skal afspejle den lokale befolkningssammensætning.

Er du nysgerrig på, hvordan vores retssystem egentlig fungerer? Vil du gerne med helt ind i maskinrummet, når retten beslutter, om en tiltalt skal dømmes eller frifindes?

Så har du chancen nu. Randers Kommune efterlyser på deres facebookside folk, der godt kunne tænke sig at være lægdommere.

”Randers Kommune er lige nu ved at lave en liste af lægdommere for perioden 2024 til 2027. En alsidig og repræsentativ liste af lægdommere skal sammensættes, så alle interesserede opfordres til at søge om at komme på listen,” skriver kommunen blandt andet.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

FAKTA: Lægdommeres løn

Som lægdommer får man 1.100 kroner pr. dag, man er i retten, og 120 kroner pr. nat, man er væk hjemmefra, hvis man har en sag, der strækker sig over flere dage.

Man får dækket sine udgifter til transport, hvis man bor mere end tre kilometer væk fra retten.

En lægdommer deltager i gennemsnit i fire retssager om året.

Der skal betales skat af det beløb, som man får for at medvirke som lægdommer.

På Randers Kommunes hjemmeside kan man læse meget mere om, hvad jobbet indebærer.

”En lægdommer er en person uden juridisk eksamen, der sammen med de juridiske dommere deltager i strafferetssager. Som lægdommer er man den ’sunde fornuft’, som bidrager med den almindelige danskers synspunkter. Lægdommere er dog, ligesom de juridiske dommere, forpligtet til at handle i overensstemmelse med lovgivningen.”

Det betyder, at man som lægdommer har samme indflydelse, som de juridiske dommere på, om den tiltalte skal dømmes – og hvilken straf de skal have.

Fra Randers Kommune skal man bruge 332 lægdommere, og de skal afspejle befolkningssammensætningen, så der tages højde for køn, alder og etnicitet, når udvælgelsen af lægdommerne finder sted. Så det er ikke sikkert, at man bliver lægdommer, selvom man har søgt om det. Men hvis man først er blevet udpeget, kan man som udgangspunkt ikke sige vej til at være lægdommer.

”Det er derfor vigtigt, at man gør op med sig selv, om man har tid og overskud til dette,” skriver Randers Kommune.

Man kan søge om at blive lægdommer på kommunens hjemmeside. Sidste frist er 31. januar.

ceb