KIAN JOHANSEN, REDAKTØR DIN AVIS

Det kan blive en anderledes og meget mere involverende ide at lade Håndværksmuseet i Randers vække gamle og nye fag til live overfor børn og unge.

Lade dem stå med en malerpensel i hånden, et stykke folie, eller et stykke metal og så lade en pensioneret håndværker eller en frisk uddannet plastmager vise den unge, hvad man kan udrette med moderne teknik og faglig viden.

Håndværksmuseet når allerede de unge klasser og er især populær her i den kommende vinterferie, når alle børn og især bedsteforældre søger noget at adsprede poderne med i den kolde tid.

For 18 millioner kroner eller en trillebør-fuld mere, så vil Håndværksmuseet i Rosengade gerne udvide deres virkeområde og nå alle de unge, der snart står over for deres livs valg, nemlig om man skal søge mod en boglig gymnasial-lignende uddannelse, eller mod en mere praktisk orienteret håndværksuddannelse.

Bedre kendskab og viden om håndværksfagene er hårdt tiltrængt.

Cirka 70 procent af de elever, der forlod grundskolen i 2021, havde søgt om at komme ind på en gymnasial uddannelse. I Randers Kommune søgte 21,1 procent af de unge ind på en erhvervsrettet uddannelse i 2022. Det tal skulle helst være 30 procent i 2025, lyder målet

I Din Avis i denne uge (uge 2) kan du læse om de planer Håndværksmuseet har for at tiltrække de unge til håndværksfagene, der snart trænger til en hånd. Jeg håber, nogen vil være med til at hæve høvl og pensel og lade det ske.