Hvor mange elever starter der på hver skole efter sommerferien, hvor mange elever betyder det, der kommer i klasserne, og hvor er der god plads til flere elever?

AF CECILIE BISGAARD

Efter sommerferien starter 911 børn i 0. klasse på de kommunale folkeskoler. Det viser en opgørelse, som forvaltningen har lavet til Skole- og Uddannelsesudvalget i Randers Kommune.

De 911 børn bliver fordelt på 40 klasser, og det betyder, at der i gennemsnit kommer til at gå knap 23 elever i hver klasse. Forvaltningen skriver dog, at der i løbet af foråret kan komme flere børn, der får udsat sin skolestart, eller som tager et år mere i 0. klasse, og det kan ændre på elevtallet.

På de skoler, hvor der er færrest klasser, er der kun én 0. klasse i skoleåret 2023/2024. Det er der på Asferg Skole, Bjerregrav Skole, Fårup Skole og Havndal Skole. På Hobrovejens Skole og Kristrup Skole får de flest 0. klasser efter sommerferien. På begge skoler vil der være fire klasser.

Stor forskel på klassestørrelser

På Bjerregrav starter der 13 børn i 0. klasse efter sommerferien. Det gør skolen til det sted, hvor der i gennemsnit er færrest elever i hver klasse. Den skole, hvor der kommer til at være flest børn i hver klasse, er på Søndermarkskolen. Her starter 80 elever, der kommer til at blive fordelt på tre klasser. Det giver knap 28 elever i hver klasse.

Omkring det skriver forvaltningen følgende til Skole- og Uddannelsesudvalget:

”Der er indgået en national politisk aftale, hvor aftalepartierne er enige om, at klassekvotienten i 0. – 2. klasse skal sænkes fra 28 til 26 elever for nye årgange.”

Artiklen fortsætter under faktaboksen

FAKTA: 0. klasser og elever 2023/2024

Asferg Skole: En klasse med 14 elever
Assentoftskolen: Tre klasser med 76 elever
Bjerregrav Skole: En klasse med 13 elever
Blicherskolen: To klasser med 47 elever
Fårup Skole: En klasse med 21 elever
Grønhøjskolen: To klasser med 34 elever
Havndal Skole: En klasse med 15 elever
Hobrovejens Skole: Fire klasser med 97 elever
Hornbæk Skole: Tre klasser med 57 elever
Korshøjskolen: To klasser med 38 elever
Kristrup Skole: Fire klasser med 105 elever
Langå Skole: To klasser med 40 elever
Munkholmskolen: To klasser med 53 elever
Nørrevangsskolen: To klasser med 36 elever
Rismølleskolen: To klasser med 52 elever
Søndermarkskolen: Tre klasser med 83 elever
Vestervangsskolen: Tre klasser med 80 elever
Østervangsskolen: To klasser med 50 elever

I alt: 911 elever fordelt på 40 børnehaveklasser

Hvordan kan det så være, at der alligevel er nogle skoler, hvor der i gennemsnit vil være mere end 26 elever i hver klasse? Ifølge forvaltningen skyldes det, at den politiske aftale, som blev indgået i september, ikke er blevet vedtaget som et lovforslag.

Men når lovforslaget at blive vedtaget, så vil det få betydning for 0. klasserne på Kristrup Skole, Munkholmskolen i Stevnstrup, Søndermarkskolen og Vestervangskolen, hvor der i gennemsnit kommer til at være henholdsvis 26,3, 26,5, 27,7 og 26,7 elever i hver klasse. Man vil altså være nødt til at oprette ekstra klasser på de skoler, hvis man skal have maksimalt 26 elever i hver klasse.

Kun plads til én ekstra elev

Opgørelsen over de kommende 0. klasser viser også, hvor mange nye elever der er plads til på hver skole. Når der maksimalt må være 28 elever i hver klasse giver det nogle helt naturlige begrænsninger. Hvis man har to 0. klasser vil man kun have plads til 56 elever i alt, og hvis en skole opretter tre 0. klasser, vil skolen have plads til i alt 84 elever på årgangen.

På Søndermarkskolen starter 83 elever i 0. klasse efter sommerferien. De elever er blevet fordelt på tre klasser, og det betyder, at der kun er plads til et enkelt barn mere på årgangen.

På Munkholmskolen er der plads til tre børn mere på årgangen, og på Rismølleskolen og Vestervangsskolen er der plads til fire børn mere på årgangen.

Artiklen fortsætter efter grafikken

Randers Kommunes foreløbige opgørelse over elever der begynder i 0. klasse i skoleåret 2023-2024. Illustration lavet med Datawrapper af Kian Johansen

I den anden ende af skalaen ligger Hornbæk Skole. Med 57 elever, der starter i de kommende 0. klasser, er skolen nødt til at oprette en tredje klasse, og det betyder, at de har plads til yderligere 27 elever.

På Grønhøjskolen i Øster Tørslev har de plads til 22 flere elever, og på Nørrevangsskolen er der plads til 20 elever mere i de to klasser, der bliver oprettet der.

På de resterende skoler er der en fri kapacitet på mellem seks og 18 elever.

Andre fakta om skoleindskrivningen

97 børn, der er født i 2016, starter i skole efter sommerferien. Det er børn, der er har taget et ekstra år i børnehaven.

Kun tre børn i Randers Kommune starter et år for tidligt i skole – og de starter alle sammen på samme skole. På Blicherskolen i Spentrup starter der nemlig tre børn i 0. klasse efter sommerferien, som alle er født i 2018.

I skoledistriktet for Langå Skole er der flest elever, der skal starte i en skole, der ikke ligger i Randers Kommune. Det er dog kun tre børn herfra, der starter i en 0. klasse uden for kommunegrænsen.

Til gengæld er der ikke et eneste barn i dette distrikt, der efter sommerferien starter i en 0. klasse på en privatskole – i hvert fald ikke i Randers Kommune.

Tre børn, der skulle være startet i en 0. klasse i Randers Kommune, bliver i stedet hjemmeundervist.

I skoledistriktet for Vestervangsskolen er der flest børn, der efter sommerferien starter i 0. klasse på en privatskole. Det drejer sig om 47 børn.

247 børn starter ikke i en kommunal 0. klasse. De starter for eksempel i stedet på en privatskole eller får udsat deres skolestart.

57 elever starter i 0. klasse på Hornbæk Skole. Der er kun plads til 56 børn i to klasser, og derfor er skolen nødt til at oprette tre klasser. Det giver skolen den største frie kapacitet.