Erik Bo Andersen, byrådsmedlem Østbroen

I en pressemeddelelse med overskriften Klimabroen på Danmarkskortet, udtaler Borgmesteren sig om Klimabroen, citat: »Samtidig er projektet det infrastrukturprojekt i Danmark, der giver mest for pengene i forhold til at afhjælpe trafikken,« citat slut.

Borgmester-svar: Et bedrøveligt nivau, Erik Bo Andersen

En udtalelse som på alle måder får Pinocchios største næse til at blegne og være ubetydelig lille.

Hvor mange gange har vi efterhånden efterlyst en samlet plan for Klimabroen, både økonomisk såvel som trafikafviklingsmæssigt? Ikke på et eneste tidspunkt har man fremlagt en samlet økonomi eller en samlet trafikafviklingsplan.

Derimod har man snydt med beregninger og lagt forudsætninger ind om, at trafikken afvikles gennem Fjordgade, H. Stillingsvej, Stadfeldtsvej og P. Knudsensvej for at få så lidt tid og kilometer på den samfundsøkonomiske analyse, således at man kan fortælle disse absurde fortællinger om, at klimabroen er Danmarks bedste infrastrukturprojekt.

Realiteten er, at trafikken skal afledes ud igennem det centrale Dronningborg på lokale boligveje, der slet ikke er gearet til de dobbelte trafikmængder, og måske, måske ikke, kobles på en forlængelse af Ringboulevarden, altså uanset hvad, en meget længere køretur med betragteligt kilometer-antal og øget tidsforbrug, der vil slå bunden ud af Klimabroens samfundsøkonomiske analyse.

Dertil kommer så betydelige merudgifter på økonomien, som ligeledes vil slå hul i Klimabroens samfundsanalyse i negativ retning.

Økonomisk mangler 78,5 millioner kroner, som IKKE indgår i Klimabro-regnskabet, fordi de var parkeret i Vandmiljø Randers som et såkaldt medfinansieringsbidrag til betaling af dæmningen over det nordlige havnebassin, hvilket er bekræftet, at det ikke kan lade sig gøre.

Merudgifter på Ny Havnevej/Klimabrovej på 20 millioner kroner + Udvidelse af Clausholmvej på 12 millioner kroner + ekspropriationer af jord/bygninger + 3,5 millioner kroner i eksterne rådgiverhonorar + vejudvidelser i Dronningborg + Støjsikring af Klimabroen plus plus, plus, det vil sige vi er allerede langt over 666 millioner kroner, og der er ikke engang taget 15 millioner kroner til trafikombygninger andre steder som konsekvens af Klimabroen, samt hvis Ringboulevardens forlængelse er en forudsætning for klimabroen + minimum 60 millioner kroner eller ombygning af affaldsterminalen på 80 millioner kroner. Nedeskalering af Havnegade til to spor 16 millioner kroner, jo jo, det vil jo ingen ende tage, når man mangler en samlet plan.

Nu er det jo ikke første gang, at borgmesteren forsøger sig med at overtale en minister, og sidste gang var det en socialdemokratisk minister, og her lød det tillige fra borgmesteren, at Klimabroen havde landsdækkende betydning. Måske skulle Borgmesteren se på Kommunens eget notat fra 23. august 2018, så han kan se, at staten ingen interesse har i en lokal bro.

Så borgmester, hvornår kommer der en samlet økonomi og en samlet trafikafviklingsplan og dermed en ny og korrekt samfundsøkonomisk analyse?

Og hvornår begynder Randers at spille sine kort rigtigt overfor landspolitikere med en Østbro?