Tingene har ikke været i orden for hverken de anbragte eller de ansatte. Nu har Socialudvalget godkendt en plan, der skal viske tavlen ren.

AF CECILIE BISGAARD

Der har længe været problemer på SIBUM (Specialindsats for Børn og Unge i Mellerup).

Din Avis skrev i november om, at bostedet var blevet sat under skærpet tilsyn af Socialtilsyn Midt, fordi de var bekymrede for indsatsen i tilbuddet, og at der var tale om problemstillinger, ”som socialtilsynet tidligere har fremhævet, og som handleplaner har forsøgt at rette op på”.

JP Randers har skrevet om en tidligere ansat, der på halvandet år blev udsat for vold og trusler 33 gange, mens hun passede sit arbejde.

Problemerne er altså ikke nye, og de handleplaner, som man indtil videre har forsøgt sig med, har altså ikke virket godt nok. Derfor besluttede Socialudvalget i februar, at bostedet havde brug for en ny start.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

FAKTA: Fra et til tre tilbud

I dag er Specialindsats for Børn og Unge i Mellerup et stort specialiseret døgn- og aflastningstilbud. Det vil man lave om, så der i fremtiden er tre selvstændige tilbud:

  • Et aflastningstilbud
  • Et døgntilbud for børn og unge med mental retardering, gennemgribende udviklingsforstyrrelser og multiple handicap
  • Et døgntilbud for børn og unge med udviklingsforstyrrelser, hvor de primære diagnoser er tilknytningsforstyrrelse, aktivitet og opmærksomhedsforstyrrelse og gennemgribende udviklingsforstyrrelse inden for autismespektret

De tre tilbud bliver selvstændige budgetenheder med egen ledelse, som har personaleansvar for medarbejdere på tilbuddet.

Kilde: Randes Kommune

Kigger på hele området

Nu er første skridt i den nye start gået i gang. Medlemmerne af Socialudvalget har på deres seneste møde i marts givet grønt lys til en ny udviklingsplan, og forvaltningen går nu i gang med at sende ansøgninger til Socialtilsyn Midt om at omdanne SIBUM til tre selvstændige tilbud: et aflastningstilbud og to døgntilbud.

Opdelingen er fase et af i alt tre faser i udviklingsplanen.

Fase to handler om at sikre den faglige kvalitet på de tre tilbud – blandt andet ved kompetenceopbygning. Fase tre er en analysefase, hvor forvaltningen ikke kun vil kigge på de nye specialtilbud i Mellerup. De vil kigge på det samlede behov for døgn- og aflastningstilbud i Randers Kommune for at finde ud af, om der skal flere tilbud til, og hvordan de nye tilbud skal videreudvikles. I fase tre vil man også kigge på de fysiske rammer for tilbuddene.

Nu skal Økonomiudvalget og byrådet også godkende planen om tre selvstændige tilbud og udviklingsplanens tre faser.

FAKTA: Om SIBUM

SIBUM står for Specialindsats for Børn og Unge – Mellerup

Det hører under Center for børnehandicap og autisme

Der er lige nu 44 døgnpladser og 11 aflastningspladser fordelt på fire afdelinger

Det er planen, at tilbuddet skal deles op i tre selvstændige enheder

Kilde: Randers Kommune