Af: Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti i Randers Byråd.

Dronningborghallen er lukket, og det er alvorligt for det lokale idræts- og foreningsliv.

Ovenstående partier, som er budgetaftalepartierne for 2023-2026, ser med alvor på situationen og vil i forbindelse med efterårets budgetforhandlinger søge at fremskaffe det nødvendige økonomiske grundlag til igangsættelse af en ny hal.

Vi anser ikke reparation af den nuværende hal som et realistisk alternativ, og i forbindelse med det tidligere projekt i Dronningborg med hal, plejehjem og daginstitution samlet i dette område var det netop en ny hal, der var tale om.

Desværre kom det store fælles projekt ikke i gang grundet de voldsomme prisstigninger. Daginstitutionen er dog igangsat.

De kommende måneder skal nu bruges på at tilvejebringe et beslutningsgrundlag, der kan danne grundlag for beslutning i efteråret om, hvilken haltype der skal realiseres.

Det skal også understreges, at kommunernes generelle økonomi er presset, og vi håber, at sommerens forhandlinger med regeringen vil forbedre kommunernes økonomiske muligheder og dermed leve op til vores fælles forventninger om velfærd og faciliteter.