KIAN JOHANSEN, REDAKTØR DIN AVIS

Der er flere historiske årsager til, at flere vejstrækninger i Randers er ramt af heftig trafik i myldretiden.

Alene det faktum, at en by vokser sig større langs en Gudenå, der som bekendt indeholder et vådt element, giver jo trængselsproblemer på grund af få overkørsler.

Så er der væksten i personbilerne i sig selv og tilvæksten af mennesker i vores kommune, der nu er kommet tæt på 100.000 borgere.

Det er også derfor, at et flertal i byrådet drømmer om en klimabro over Gudenåen nede ved havnen. Derfor de gerne vil have en motorvej i tre spor i begge retninger forbi Randers.

Og derfor de planlægger en eller anden form for linjeføring igennem Dronningborg.

Derfor kan det undre, at ikke mange politikere tilsyneladende drømmer om løsninger i den anden del af Randers, hvor tilvæksten også er historisk høj. I Over Hornbæk er der planlagt endnu en ny bydel, hvor der i dag græsser heste, og der er ikke flere bakker at bebygge i Stevnstrup, som i den grad har leveret salg af parcelhuse i Randers Kommune.

Men her er mulighederne for trafikplanlægning begrænset. For statsvejen Viborgvej skærer sig igennem bydelen.

Bevares, mange kommunekroner er sparet, når staten betaler for vedligeholdelse og udbygning af Viborgvej og motorvejen. Det kan vi i Randers ikke løfte selv. Men vi mister muligheden for selv at planlægge os ud af historiske og forældede beslutninger.

Vejdirektoratet bygger for millioner og atter millioner af kroner og udbygger motorvejsramperne omkring Randers. Politikerne lover støjværn – måske – også til Helsted, hvis der er råd.

Måske.

Tror vi nok.

Så kan det stadig undre, at kommunen ikke aftaler med Vejdirektoratet, at man i samme åndedrag, som man letter trafikken ud af byen på Viborgvej, også kigger på trafikken den anden vej.

Hvorfor kun gøre tingene halvt, når man har muligheden for at gøre noget dobbelt så godt?