Flere politikere erkender, at ‘tragt’ ved Viborgvej er et problem. Nu kommer det på dagsordenen. Der er ingen nem løsning, lyder det.

KIAN JOHANSEN

Der er et problem med trafikafviklingen omkring Viborgvej, Fladbrovej og alle de omkringliggende veje. Det erkender alle de folketingspolitikere og byrådspolitikere, som Din Avis har kontaktet, for at høre deres bud på en løsning i området.

Flere beboere på Parkvej har i Din Avis påpeget, at de allerede nu i myldretiden morgen og eftermiddag må svinge til højre og bruge lyskrydset ved Bakkevej for at komme ind mod byen i stedet for bare at svinge til venstre. De vil altså heller ikke kunne krydse de to spor i fremtiden, uden at der kan forekomme farlige situationer.

Derudover klumper bilerne sig sammen netop omkring Parkvej og venstresvingsbanen mod Fladbrovej, når blandt andet alle bilisterne fra Langå, Stevnstrup og Over Hornbæk skal hjem igen. Det betyder, at bilister, der skal i retning mod motorvejen og Viborg, ikke kan komme forbi.

Vejdirektoratet eller Randers Kommune har umiddelbart kun tænkt sig at kigge på en løsning i forhold til lyskrydset mellem Flabrovej, Bakkevej og Viborgvej. Man vil ikke kigge på en løsning for sidevejene. Det viser en aktindsigt som Din Avis har foretaget hos Randers Kommune.

Parkvej er ikke en del af VDs projekt for ombygning af tilslutningsanlæg ved Randers. VD er i gang med at analysere krydset ved Fladbrovej/Bakkevej for at se, om der er nogle forhold som kan forbedres for trafik i retningen mod motorvejen, hvor der i dag ligeledes opleves stor trængsel.

Referat fra møde mellem Vejdirektoratet og Randers Kommune 20. januar, aktindsigt til Din Avis

Viborgvej tages op

Nu vil Bo Vestergaard (K) og Jens Peter Hansen (V) tage sagen op til næste møde i Miljø-og Teknikudvalget i starten af maj. De er begge byrådsmedlemmer og medlem af Miljø-og Teknikudvalget.

»Jeg vil sætte emnet på dagsordenen i Miljø- og Teknikudvalget, hvor vi vil få en redegørelse, og her vil jeg opfordre til dialog med de berørte parter. Vi politikere skal lytte til borgerne og deres problemer. Men borgerne kan og skal ikke løse problemet. Det ansvar påhviler Vejdirektoratet og Randers Kommune. Gensidig dialog vil her også her kunne skabe den bedste løsning. En løsning, hvor vi som borgere og kommune får bedst trafikafvikling for pengene,« siger Bo Vestergaard (K).

»Overordnet bør spillereglerne ændres, når vi som her har to vejmyndigheder for et trafikalt sammenhængende område. Konkret – ud over at langt flere tager cyklen, så antallet af biler reduceres – kan jeg ikke få øje på en smart løsning, som alle vil være glade for. Benyttelse af Lykkegårdsvej er nok løsningen med det bedste forhold mellem glade og sure borgere. Lykkegårdsvej-løsningen bør suppleres med en forbindelse fra Parkvej til Oust Møllevej,« siger Jens Peter Hansen (V).

Han henviser til åbningen af en sidevej mellem Parkvej og Bakkevej, der i dag er lukket. Det vil kræve få meters asfalt at forbinde de to veje. Men det vil samtidig betyde, at Lykkegårdsvejs og Bakkevejs beboere frivilligt skal give lov til, at bilerne må køre igennem på deres veje, da der er tale om to private fællesveje.

Viborgvej og et ekstra spor
Vejdirektoratet planlægger forbedringer af de tre motorvejsramper ved Randers. I den forbindelse skal statsvejen Viborgvej have et ekstra spor mellem Fladbrovej og et par meter efter Olivarius Jürgensens Vej.Det sker udelukkende for at lette sydgående trafik op ad motorvejsrampen.Dermed åbner man tragten ind mod byen, men stadig ikke ud af byen.De foreløbige skitser og planer fra Vejdirektoratet viser, at der stadig ikke er taget højde for, at trafikken propper til i myldretiden, når bilisterne skal ud af byen og hjem igen. Alle sidevejene er Randers Kommunes ansvar. Der er heller ikke taget højde for, at man reelt gør det svært for beboere på især de to sideveje, nemlig Olivarius Jürgensens Vej og Parkvej. Resten af sidevejene og indkørslerne helt ind til Arena Randers har samme udfordring i dag.

Ikke nem opgave

Det er ikke nogen nem opgave, og det ville også betyde, at Vejdirektoratet og Randers Kommune skulle lukke for biler fra Parkvej ud på Viborgvej, enten helt eller delvist. Altså et frivilligt samarbejde mellem borgere, kommunen og Vejdirektoratet – på én gang.

Enhedslistens Frida Valbjørn Christensen, der også sidder i udvalget, er primært bekymret for trafiksikkerheden, når bilister fra Parkvej i fremtiden skal krydse to spor i stedet for et.

»Enhedslisten er generelt ikke glade for at løse trafikale situationer med flere penge, men vi vil gerne kigge på bedre løsninger, og det vil jeg undersøge nærmere,« lyder det fra Frida Valbjørn Christensen.

Enhedslisten går ikke ind for mere privatbilisme. De foretrækker offentlig transport, derfor forbeholdet.

Fladbrovej kigges der på

Der ér en dialog i gang med Vejdirektoratet fra kommunens side, understreger borgmester Torben Hansen (S), da Din Avis spørger til, hvad kommunen konkret har foretaget sig i sagen.

<luft_1_linie>Borgerne i området kan ikke løse problemet. Indtil videre vil Vejdirektoratet og kommunen heller ikke. Hvad skal der i dine øjne til for at lave en smart løsning på Viborgvej og sidevejene?

»Viborgvej er en af Randers’ smertensbørn med den stigende trafik på vejen. Der er ikke et quickfix og en løsning nu og her. Jeg har forstået på min forvaltning, at man især er i dialog om at forbedre venstresvingskørslen fra Viborgvej mod Fladbrovej,« siger Torben Hansen til Din Avis.

Udstykninger i stor stil

Randers Kommune har nikket ja til udstykninger i stor stil i Hornbæk og Stevnstrup. Det betyder en øget trafikmængde ind mod byen på Viborgvej. Hvorfor overlader man det til Vejdirektoratet at løse de trafikale problemer, som kommunen delvist selv har skabt?

»Jeg er glad for, at Vejdirektoratet løser udfordringer på motorvejen og gør klar til tre spor, det vil jeg understrege. Jeg er med på, at vores udfordring er, at der kommer flere biler til, og at vi får mere bosætning. Nu er det engang, sådan det er, at vores bosætning har vækstet i det område. Det er rent historisk, at Viborgvej er en statsvej, og det ønsker vi jo heller ikke at ændre, uanset hvilke udfordringer det giver,« siger Torben Hansen (S).

Hans konservative byrådskollega er ikke helt enig.

»Det er jo dejligt, at Randers Kommune udvider med flere borgere, der giver vækst og velstand til byen. Det giver omvendt nogle udfordringer blandt andet med infrastrukturen. Viborgvej er en statsvej. Det er både godt og skidt. Godt, fordi staten dermed er med til at betale for udvidelse og vedligeholdelse af et stykke vej, og så slipper skatteborgerne i Randers. Skidt, fordi Randers Kommune har mindre indflydelse på den endelige løsning. Vejdirektoratet er jo kun interesseret i at løse deres del og kigger ikke på helheden i området,« erkender Bo Vestergaard (K).

Jens Peter Hansen (V) er som ivrig fortaler for cyklismen trods alt glad for, at der er en løsning for cyklisterne.

»Den firehjulede trafik overlader vi til Vejdirektoratet, eftersom de er vejmyndighed for Viborgvej. Hvad angår cyklerne, så har vi etableret Hvidemølleruten, så borgere fra Hornbæk-området hurtigt og fredeligt kan cykle til og fra Randers C. Vi arbejder på at få optimeret cykelforbindelsen fra Stevnstrup ved at lade cykelrute 29 følge Stationspladsen og derefter over DSB’s areal til Skovbrynet, ligesom vi har en hænger med at få gjort markvejen over Hornbæk Enge brugbar som cykelpendler rute, så vi friholder stien langs Gudenåen for pendler trafik.

Illustrationen viser, hvor det ekstra spor kommer på Viborgvej. To sideveje bliver endnu mere udsat, frygter beboerne på Parkvej. Men de kan ikke få det ændret. De foreslår ellers, at der kunne komme en ekstra udkørsel via Lykkegårdsvej op til lyskrydset ved Viborgvej og Bakkegårdsvej. Illustration: Datawrapper.

Netto venter på dialog

Din Avis har spurgt Salling Group, der ejer Netto på Viborgvej, hvordan man forholder sig til en udvidelse af Viborgvej lige uden for deres forretning. Jacob Krogsgaard Nielsen, der er Press Manager i Salling Group, har sendt følgende e-mail-svar:

»Vi ønsker naturligvis at værne om de bedst mulige til- og frakørselsforhold til vores butik på Viborgvej, således vores butik er lettest tilgængelig for alle uanset transportform. Derfor har vi da også en forventning om, at Vejdirektoratet og kommunen inviterer os og de mange omkringliggende boligejere ind til dialog.«

Ifølge aktindsigten til Din Avis og materiale fra Vejdirektoratet, så tyder intet på, at Salling Groups ønske om yderligere dialog, er noget, som hverken Randers Kommune eller Vejdirektoratet har planlagt.

Intet synligt folketingspres

Din Avis har også talt med tre folketingsmedlemmer, der er opstillet i Randers. Michael Aastrup Jensen (V) og Malte Larsen (S) har begge tidligere bedyret, at de vil rejse sagen. Indtil videre tyder det ikke på, at det har ændret noget.

Nick Zimmermann (DF) fortæller, at han har rejst sagen overfor Transportministeren, men at der umiddelbart ikke er nogen velvilje at spore. Han erkender, at en mulig løsning for dele af trafiksituationen på Viborgvej kunne være noget, der ”ikke koster alverden”, men som kræver politisk pres.

»Der er ikke nogen velvilje fra hverken Socialdemokratiet eller Venstre. Der er ikke nogen, der hjælper mig i denne sag, og det er brandhamrende ærgerligt,« mener folketingspolitikeren fra Dansk Folkeparti, der ligesom Malte Larsen er medlem af transportudvalget.

Din Avis har spurgt Transportministeren, om han har hørt fra de tre randrusianske folketingsmedlemmer, og hvordan han forholder sig til sagen. Han er endnu ikke vendt tilbage.

En tilfældig hverdagseftermiddag på Viborgvej. Den heftige trafik ud af byen betyder, at venstresvingende fra Parkvej ofte må dreje mod højre og benytte Bakkevejs lyskryds for at komme indad mod centrum. Foto: Kian Johansen