Michael Aastrup Jensen fra Assentoft er netop rykket op i Dannebrogsordenen og er udnævnt til Ridder af 1. grad, noget som få oplever.

»Jeg er oprigtigt meget beæret. Jeg vidste slet ikke, at jeg var indstillet til den, så jeg blev meget glad, da jeg fandt ud af det. Jeg er stor royalist, så det er en stor ære for mig,« siger Michael Aastrup Jensen, der netop har modtaget endnu et Dannebrogskors og nu er steget i graderne til at være Ridder af 1. grad.

Michael Aastrup Jensen fik sin kone til at tage dette billede af brevet og Dannebrogsordnen af 1. grad, der blev sendt hjem til Assentoft af hoffet. Privatfoto

Han har siddet mere end 10 år i Folketinget og har derfor modtaget den mest almindelige Dannebrogsorden, der i grad hedder Ridder. Dannebrogsordenen er inddelt i seks grader og de øverste grader er forbeholdt fyrstelige og virkelig vigtige personer, der har tjent kongemagten, deres land og staten. Dermed er det oftest statsansatte, hærens øverstbefalende og folk, der har tjent i hoffet, der kan vokse i graderne.

At blive Ridder af 1. grad er ikke mange ’almindelige borgere’ forundt. Og netop derfor er Michael Aastrup Jensen ekstra beæret og stolt.

»Jeg tror kun jeg kender sådan nogle som Bertel Haarder og den slags fra Folketinget, der har modtaget samme hæder, så det her er virkelig stort i mine øjne,« siger Michael Aastrup Jensen.

Michael Aastrup Jensen (V) er rykket en tand op i Dannebrogsordnen. Her ses han, da Folketingsvalget blev udskrevet i 2022. Foto: Kian Johansen

Vigtig post

Med et smil i stemmen bedyrer han, at han ikke har spioneret for sit land, eller gjort noget andet ekstraordinært på den måde, så det berettiger til at stige i Dannebrogs-graderne.

»Jeg har formandsposten i Udenrigspolitisk nævn, som er det eneste udvalg der er nævnt i Grundloven og dermed er den fornemste parlamentariske post. Jeg mødes regelmæssigt med præsidenter og kongelige fra andre lande og repræsentanter fra vores kongehus, det kan være en stor del af forklaringen, men jeg ved det faktisk ikke,« lyder det.

Dannebrogsordenen
Dannebrogordenen blev indstiftet i 1671 og havde oprindeligt kun én grad – betegnet Hvid Ridder. I 1808 blev den dog inddelt i flere grader, og kredsen af dekorerede blev udvidet til også at omfatte borgerligt fødte personer. I 1951 bestemte Kong Frederik 9., at ordenen, der hidtil havde været forbeholdt mænd, fremover også skulle kunne tildeles kvinder.
Fra kongehuset.dk
I sin nuværende form har Dannebrogordenen seks grader: storkommandør (kun fyrstelige indehavere), storkors, kommandør af 1. grad, kommandør, ridder af 1. grad og ridder. Desuden findes Dannebrogordenens Hæderstegn; det kan tildeles danske statsborgere, der i forvejen er dekoreret med ordenen, og bæres også af enkelte medlemmer af kongehuset.Ordenstegnet er af guld, for riddere dog af sølv.
Fra lex.dk

Selv var han til møder i Folketinget, da hans kone modtog den med bud i hjemmet i Assentoft.

»Buddet ville ikke sige noget, før hun havde svaret på, hvem hun var og havde skrevet under. Først da kunne hun få lov at modtage pakken fra hoffet. Og da hun så ringede og fortalte det, blev det jo ekstra stort,« smiler Michael Aastrup Jensen gennem telefonrøret.

Hvornår han skal i audiens er endnu ikke fastsat, men han har lovet sig selv at give Dronning Margrethe en stor dybfølt tak.

»Og så er der et par andre ting jeg vil nævne, men det behøver vist ikke stå i en avis først.«