Skraldespande rundt om i Randers erstattes af færre spande, der placeres smartere og selv fortæller, når de er fyldte.

KIAN JOHANSEN

I løbet af de næste par år – indtil 2026 – vil du opdage, at omkring 400 skraldespande erstattes af færre, men større og smartere skraldespande rundt om i Randers Kommune. Målet er komme ned på 300 og gerne 250 spande.

Det fortæller Ulrik von Benzon, der er funktionsleder i Randers Kommunes Vejafdeling, mens han viser rundt i Randers midtby. Han har ansvaret for driften i hele Randers Kommune bortset fra parkerne.

De nye skraldespande er lukket i toppen, så fuglene ikke kan hive skraldet ud, de får strøm fra solceller og melder selv ind, når de er fyldte. Og så bliver der færre af dem. Fremover bliver det også registreret, hvor meget spandene bliver brugt, så man kan flytte dem, hvis de viser sig ikke at være relevante i netop det område.

Og så har en konsulent brugt meget tid på at observere de nuværende skraldespandes placering og finde nye placeringer i områderne, som virker bedre. Både når de skal tømmes, men også når vi som borgere kommer forbi med noget, der skal smides ud.

Der er masser af skraldespande ved Randers Regnskov. Især ved bænkene. Flere af dem bærer præg af spark og er tæret af rust. Den nye strategi er at der er færre. Men at de er placeret smartere. Foto: Kian Johansen

Skraldet har en plan

Der er taget højde for, hvor mange mennesker der færdes i området. Hvordan man oftest går mellem to punkter. Om der er en café, eller et spisested i nærheden, og om der er andre ting, der gør, at meget skrald skal finde vej til spanden.

Der, hvor der forsvinder flest skraldespande, er for eksempel på torve og området ved Randers Regnskov, hvor der hidtil har været placeret en skraldespand ved hver bænk.

»Det ulækkert at sidde ved siden af en skraldespand, der lugter, og så ved vi, at folk med skrald godt kan rejse sig og smide det i en spand, der ligger på ens rute,« fortæller Ulrik von Benzon.

Placering af skraldespande
Der skal være høj persontrafik såsom i bymidten, parker, strande og turistområder.
De skal være let tilgængelige, let at tømme og må ikke hindre den øvrige trafik.
Der tages hensyn til relevante love og regler, herunder affaldsbekendtgørelsen.

Hundelort er dit ansvar

Da omkostningen for den offentlige drift af skraldespande med hundehømhøm er betydelig, opsættes der fremover ikke skraldespande udelukkende til dette formål. Det er ejerens ansvar at skille sig af med affaldet. Og i områder, hvor det er grundejerforeninger, der har ansvaret, sættes der ikke kommunale spande op.

»Der er historisk set placeret skraldespande mange steder i kommunen, når fru Jensen har ringet og bedt om at få sat en op. Det rydder vi op i og placerer dem smartere og mere ensrettet. Det betyder, at vi i driftsafdelingen nemmere kan finde dem og tømme dem. Men kun når de er fyldte. De nye spande skal spare tid og penge,« forklarer Ulrik von Benzon.

Besparelsen og den ekstra tid til rådighed bliver i driftsafdelingen.

»Vi har nok andre opgaver at udfylde, så det bliver kun til gavn for borgerne,« siger han.

Ulrik von Benzon pointerer at hans afdeling løbende vil kigge på, hvor det giver mening at sætte skraldespande op eller fjerne nogen. Hvis du ser noget, der ikke virker, eller en skraldesand, der ikke er tømt, så kan du melde det på appen ’Giv et praj’.