Thomas Balle Kristensen konstitueres som hospitalsdirektør på AUH i Skejby, mens tidligere skatteminister konstitueres som hospitalsdirektør for Hospitalsenhed Midt.

Region Midtjylland foretager en rokade på ledelsesplan. Det sker efter hospitalsdirektør Poul Blaabjerg og lægefaglig direktør Claus Thomsen i sidste uge fratrådte deres stillinger på Aarhus Universitetshospital, AUH.

Årsagen var sagen om lange ventetider på behandling for mave- og tarmkræft på hospitalet.

Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Hospitalsdirektør på Hospitalsenhed Midt, Thomas Balle Kristensen, konstitueres som hospitalsdirektør for Aarhus Universitetshospital, AUH, fra mandag 15. maj.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

BLÅ BOG: Thomas Balle Kristensen

48 år
Født i Frederikshavn, bosat i Galten
Gift og far til tre børn
Uddannet cand.scient.pol. ved Aarhus Universitet i 2001
2007-2011: Planlægningschef Århus Sygehus
2011-2017: Administrationschef og chef for byggeri, Regionshospitalet Horsens
2017-2018 : Hospitalsdirektør, Præhospitalet Region Midtjylland
2018: Hospitalsdirektør ved Hospitalsenhed Midt (Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive)

Hospitalsdirektør på Regionshospitalet Randers, Jonas Dahl, konstitueres som hospitalsdirektør for Hospitalsenhed Midt med hospitaler i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive fra torsdag 1. juni. Han har tidligere været skatteminister.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

BLÅ BOG: Jonas Dahl

45 år
Opvokset i Randers, bosat i Risskov
Gift og far til to piger på 9 og 13 år
Uddannet cand. mag. i historie og samfundsfag
2005-2007: Medlem af Regionsrådet i Region Midtjylland
2007-2016: Medlem af Folketinget
2016: Hospitalsdirektør på Regionshospitalet Randers
Bestyrelsesformand for Randers Statsskole og Egmonthøjskolen, samt eksternt bestyrelsesmedlem for Aarhus Universitet

Konstitueringerne løber til ultimo november 2023, med mindre parterne aftaler andet.

»Jeg er glad for at Thomas Balle Kristensen og Jonas Dahl har sagt ja til at påtage sig det store ansvar, det er at lede hospitalerne sammen med den øvrige hospitalsledelse og ledergruppe,« siger koncerndirektør Poul Michaelsen.

Det er aftalt mellem direktionen og hospitalsledelsen på Regionshospitalet Randers, at der ikke konstitueres en hospitalsdirektør på hospitalet i perioden.

ksa