Den nye Munkdrup-institution åbner først til næste år. Derfor planlægger man nu i seks måneder at sende områdets børn et helt andet sted hen.

AF CECILIE BISGAARD

Forventningen er på nuværende tidspunkt, at en ny, stor daginstitution med plads til 100 børnehavebørn og 50 vuggestuebørn i Munkdrup kan slå dørene op 1. februar 2024.

Institutionen har været flere år undervejs, og den er en del af Randers Kommunes løsning på kapacitetsproblemerne for børnepasningen til de mindste børn. En ny institution i Dronningborg og flere store og mindre udvidelser af eksisterende daginstitutioner er også en del af planen.

En anden del af planen for at løse pasningsproblemerne er at oprette en midlertidig vuggestue for Munkdrup-børnene – i Assentoft godt ni kilometer væk. Det viser et notat, som kommunens forvaltning har udarbejdet til politikerne i Børne- og Familieudvalget.

Afleveres i pavillon

I notatet står der, at man fra august vil lade de første børn, der skal starte i vuggestue i Munkdrup, begynde deres dagligdag i institutionen Børnehuset Toftegaard, der ligger ved siden af Assentoftskolen. Hvis forældrene arbejder i Aarhus og bor i Munkdrup, vil det betyde over 35 kilometers ekstra kørsel hver dag, når de skal aflevere og hente deres børn.

I forbindelse med en vandskade og genhusning i den pågældende daginstitution har man opstillet en midlertidig pavillon, og da der særligt i Pasningsdistrikt Sydøst, der blandt andet dækker Assentoft og Munkdrup, periodevist er store problemer med at finde pladser nok til alle, har man valgt at beholde den midlertidige pavillon frem til udgangen af 2024.

Det er i den pavillon, at Munkdrup-børnene fra 1. august skal gå i vuggestue. Her skal forældrene aflevere dem hver dag, indtil deres egen institution i Munkdrup åbner. Som sagt forventer kommunen, at det sker 1. februar 2024.

»Det er den bedste løsning, vi kan lave. Det havde selvfølgelig været bedste, hvis den i Munkdrup var klar, men den er blevet forsinket af flere omgange – blandt andet på grund af inflation. Der sker bare ting i virkeligheden, som er svære at lave prognoser på. Til gengæld skal børnene ud i en flot, ny institution efter årsskiftet, og det er værd at vente på,« siger Mogens Nyholm (RV), der er formand for Børne- og Familieudvalget.

Fortjener stor ros

Ifølge notatet er det 14 vuggestuepladser, der bliver oprettet i den midlertidige pavillon. De resterende 36 pladser i den nye institution bliver først taget i brug, når de nye bygninger er klar til brug.

»I halvandet år har vi haft fokus på børnepasningen. Vi har fulgt det tæt, og det gør vi stadig. I det halvandet år er der kun tre børn, der ikke har fået plads inden for deres eget distrikt,« siger udvalgsformanden.

Randers Kommune er delt ind i fem pasningsdistrikter: Nordvest, Nordøst, Midt, Sydvest og Sydøst. Munkdrup ligger i Sydøst.

»Vi politikere har sagt, at vi skal have et nærhedsprincip, hvor et barn, der ikke kan få en plads i sit eget distrikt, får en plads tættest på der, hvor barnet og forældrene bor, og af og til tager vi hensyn til forældrene arbejdsplads,« siger Mogens Nyholm og fortsætter:

»Vi kan ikke trylle, men vi forsøger at dele sol og vind lige. Jeg ved, at dem, der visiterer, gør alt for at opfylde det, forældrene gerne vil. Jeg ved, at de knokler virkelig. Både forældre og forvaltningen fortjener stor ros fra mig for deres måde at være på i den her pressede situation.«