25. maj 2023 begynder arbejdet med at lægge ny asfalt på den godt én kilometer lange strækning.

Nu begynder arbejdet med at lægge ny asfalt på en af de mest befærdede og centrale strækninger i Randers by – nemlig det godt en kilometer lange vejstykke fra Tørvebryggen ved krydset Vestervold/Hvidemøllevej, over Havnegade og frem til krydset Rosenørnsgade/Fischersgade. Det skriver Randers Kommune i en pressemeddelelse.

Arbejdet begynder torsdag 25. maj 2023 og ventes afsluttet fredag 16. juni 2023. Det vil alle dage foregå i tidsrummet klokken 18 til 6, og mens der bliver arbejdet vil trafikanter i området møde afspærringer og omkørsler.

I dagtimerne vil vejene være fuldt farbare og strækningen kan passeres med forsigtighed.

Det er på dette vejstykke fra Tørvebryggen ved krydset Vestervold, over Havnegade og frem til krydset Rosenørnsgade/Fischersgade, den nye asfalt skal lægges. Illustration: Randers Kommune

»Vi udfører arbejdet om aftenen og natten for at genere trafikken mindst muligt, men det betyder også, at det bliver lidt besværligt at komme rundt i området i det tidsrum. Derfor opfordrer vi trafikanter til så vidt muligt at finde andre veje, mens der bliver arbejdet. I dagtimerne vil vejene være fuldt farbare, men da vi fjerner den gamle asfalt og afstribning er det vigtigt, at man er ekstra opmærksom og passerer strækningen med forsigtighed,« siger Magnus Vilstrup Andersen, der er sektionsleder i Veje og Trafik i Randers Kommune, i pressemeddelelsen.

Arbejdet begynder med fræsning og fjernelse af de gamle jernbaneskinner, der krydser Randers Bro, mens den ny asfalt lægges på i uge 23 og 24.

Afslutter arbejdet

Når arbejdet er færdigt i juni kan trafikanter – ud over et helt nyt slidlag – glæde sig over, at vejarbejdet på Havnegade samtidig er helt afsluttet. Her begyndte arbejdet tilbage i august 2022 og har omfattet flytningen af lyskrydset ved Busterminalen cirka 70 meter mod nordøst og en ny dobbeltrettet cykelsti fra Regnskoven langs Tørvebryggen og frem til det nye kryds.

Alt sammen med det formål at skabe en mere sikker forbindelse over Havnegade for lette trafikanter og for at klargøre området til Flodbyen.

I alt har der været afsat 11,6 millioner kroner til projektet på Havnegade, hvoraf Vejdirektoratet har bidraget med 2,2 millioner kroner fra Statens Cykelpulje.

sas