Søren Christensen, Storegade 13 8900 Randers C

Byrådet har vedtaget det nyeste, absolut ringeste, og med stor sandsynlighed dyreste, alternative forslag til den over 30 år gamle videreførelse af ringvejen til Dronningborg. Forstandige byrådsmedlemmer på tværs af partierne har skudt forslag 2 til hjørne og glemsel.

Her bør det blive!

I over 15 år var alle,både politikere, borgere og eksperter enige om den oprindeligt fastlagte linjeføring (den hvide på kortet) ER den bedste. Her tages (modsat forslag 2) hensyn til den fremtidige udvikling af Dronningborg maskinfabriks tidligere område med boligbyggeri, og den vil heller ikke genere Agcos fabriksarealer.

Alt var klappet af og klar til start – så klar en tidshorisont der nu kan være i Randers med vore infrastruktur projekter. Alt dette var før én eller anden fik øje på enkelte flagermus i nogle træer på den allerede fastlagte strækning.

Herefter brød panikken ud i forvaltning og Byråd. For der er vistnok noget med EU og fredning af flagermus…

Alle der har fulgt bare lidt med i ”flagermusesagaen ” vil nu vide, der de seneste par år har været yderligere 6 andre forslag til linjeføring på bordet, plus andre ikke nærmere specificerede alternativer.

Nu er det jo sådan at flagermus ikke er fastliggere, så man kunne jo tænke den tanke, at de en dag ville få en idé om at flytte til andre træer på eller nær linjeføring 2? – så er man jo helt tilbage til start – igen – igen. Løsningen på det hele er dog ligeså enkel, som den er billig og hurtig!

Fjern de få træer der findes på den oprindelige linjeføring, og flagermusene vil tage ophold et andet sted, endda uden at klage til EU.