Den våde sommer har besværliggjort gravearbejdet på Bøsbrovej i Vorup, og Randers Kommune har derfor givet tilladelse til at forlænge lukningen af den berørte strækning med to uger.

Så længe gravearbejdet er i gang, vil Bøsbrovej være spærret for biltrafik mellem Frederiksbergvej og Løgstørvej, og den gældende omkørsel forsætter derfor som hidtil.

Som udgangspunkt er Bøsbrovej stadig åben for cyklister i sydgående retning op ad bakken.

Det vil dog periodevist være nødvendigt at spærre Bøsbrovej helt af, fordi der skal graves i cykelstien.

I disse tilfælde vil der være opsat omkørselsskilte for cyklisterne ved krydset Kærgade/Bøsbrovej.

Projektet forventes afsluttet i uge 35, hvorefter Bøsbrovej igen er åben for trafik, lyder det i pressemeddelelsen fra Vandmiljø Randers.