Vejdirektoratet har ikke penge til resten af det støjværn, som flere politikere lovede skulle komme ved E45. En DF’er har et forslag.

Det burde ikke komme bag på ret mange, at der ikke blev råd til at bygge et støjværn på den sidste strækning på E45 mellem Hornbæk og Helsted.

Især ikke hvis du læste den tekst med et kæmpe forbehold der blev sendt ud sidste år. Flere politikere, både i Folketinget og i byrådet har lovet borgerne i Helsted, at de efter årtiers kamp nok skal få lukket støjhullet mellem Campen Auktioner og op til Svejstrupvej. Om kommunen så skal betale.

Dengang lovede kommune og Vejdirektorat hinanden, at man måske kunne finde pengene i den eksisterende pose penge til støjdæmpning langs motorvejen.

Vejdirektoratet vil lave støjvold på resten af strækningen, men ikke lige de sidste 400 meter. Vejdirektoratet har fornylig meldt ud, at de ikke har de 8,5 millioner kroner til de sidste 400 meter støjdæmpning.

I øvrigt er Vejdirektoratet tæt på at sætte byggeriet i udbud og finde entreprenører til byggeriet.

Og det sætter Randers Kommune under pres.

Start et andet sted

Men måske har Frank Nørgaard (DF) en løsning. Han har fremsat et forslag til næste byrådsmøde og vil anbefale, at man igen forhandler med Vejdirektoratet, for at finde en løsning.

Han foreslår, at man bygger en støjvæg fra Viborgvej og så stopper før end planlagt. Det vil give et hul i støjvæggen, hvor jernbanen krydser under E45. Men ved at bygge kortere i den ene ende, så kan man lade væggen køre fra Svejstrupvej med syd mod Campen Auktioner og dermed dæmpe støjen for de fleste Helsted-borgere.

»I hullet på den strækning er der længere til bebyggelse end andre steder ved Helsted, så det kunne være en midlertidig løsning. Desuden lader det til at være dyrere at anlægge støjdæmpning henover banen,« mener Frank Nørgaard.

Alternativt, så kan man finde en gammel pose penge frem. For der er afsat 2 millioner kroner i forvejen til støjdæmpning.

»Tilbage i 2017 blev der indgået et budgetforlig for 2018 – 2021, hvor der blev afsat 2 millioner kroner til kommunal medfinansiering til konkrete støjdæmpningsprojekter. Dem kunne vi foreslå at bruge til kommunal medfinansiering.«

Der er byrådsmøde 28. august.