Etableringen af fire planlagte cykelstier i Randers viser sig at være steget fra 15 til 26 millioner kroner. Det kan betyde farvel til to af dem.

En voldsom prisstigning får betydning for mindst to ud af fire planlagte cykelstier i Randers Kommune.

Det bekræfter Frank Nørgaard (DF), formand for Miljø- og teknikudvalget.

»Blandt andet på grund af krigen i Ukraine er råvarer, materialepriser, og brændstofprisen steget markant, så det bliver svært at finde midlerne til alle fire cykelsti-projekter,« forklarer Frank Nørgaard, der sammen med sin politiske kolleger i udvalget har sendt sagen i byrådet.

»Så må vi diskutere, hvad vi kan gøre ved det der.«

Mangler 11 millioner

Det første projekt, der ikke kan findes penge til, er den planlagte udvidelse af vej, med cykelsti på Højsletvej. Det var forventet at koste 7 millioner kroner. Nu koster det forventeligt 12,4 millioner kroner – med cykelbaner – og millioner kroner uden cykelbaner. Vejen skulle udvides til i alt 11 meters bredde, med cykelbaner i hver retning. Forvaltningen forklarer, at der nu også stilles krav om etablering af et afvandingssystem for Højsletvej, der i dag ikke har et afvandingssystem og blot afvander til terræn.

Den anden er en cirka 2,8 kilometer dobbeltrettet cykelsti mellem Gerlev og Øster Tørslev, der skulle sikre skolebørn fra Gjerlev, der går i skole i Øster Tørslev. Her var der afsat 5,8 millioner kroner, nu er prisen steget til 9,5 millioner.

Nummer tre er en en 650 meter lang strækning langs med Fårupvej mellem Storegade og Hobrovej i Fårup, der skulle have forbundet cykelstier der allerede er etableret. Her var prisen oprindeligt 1,5 millioner kroner. Nu er det blevet til 2 millioner kroner.

Den fjerde cirka 530 meter cykelsti langs Skovvangsvej i Assentoft. Den skulle skaffe stiforbindelser mellem Dybdalvej, Skovvangsvej og Gl. Landevej, så der kom sikker skolevej hen til Assentoft Skole. Først kostede det 0,8 millioner kroner, nu er prisen 2,3 millioner kroner.