Forvaltningen forsøger nu at finde 2,5 millioner kroner, så de sidste skoler også kan få renoveret deres toiletter.

AF CECILIE BISGAARD

Over 10,5 millioner kroner har Randers Kommune siden foråret 2020 brugt på at renovere skoletoiletter. I slutningen af april det år satte byrådet 10.575.000 kroner af til etablering og opgradering af toiletter på folkeskolerne i kommunen. Det viser en orientering som forvaltningen har lavet til Skole- og Uddannelsesudvalget.

Nu er pengene brugt, men ikke alle skoler har fået renoveret deres toiletter. ”En række skoler har med de sidste års anlægs- og løbende vedligeholdelsesprojekter fået pæne og velfungerende toiletter, hvorfor Ejendomsservice har vurderet, at toiletterne på de skoler ikke har brug for genopretning,” står der blandt andet i orienteringen.

På følgende skoler har forvaltningen vurderet, at en renovering ikke var nødvendig: Hobrovejens Skole, Hornbæk Skole, Korshøjskolen i Harridslev, Munkholmskolen i Stevnstrup, Søndermarkskolen i Vorup, Tirsdalens Skole og Vestervangsskolen.

Men hvor er pengene så brugt? Assentoftskolen, Grønhøjskolen i Øster Tørslev, Kristrup Skole, Langå Skole og Østervangsskolen har alle fået eller vil få renoveret alle skoletoiletter. Derudover er nogle af toiletterne på Nørrevangsskolen og Asferg Skole blevet renoveret.

Her mangler renoveringen

Selvom de afsatte midler er brugt op, er der stadig skoler i Randers Kommune, som, Ejendomsservice vurderer, har brug for en renovering af toiletter. Det drejer sig om Blicherskolen og Fårup Skole, nogle enkelte toiletter på Havndal Skole og færdiggørelse af renoveringerne på Asferg Skole og Nørrevangsskolen.

Forvaltningen vurderer, at det vil koste 2,5 millioner kroner at nå i mål med opgraderingen af skoletoiletter.

Det var egentlig meningen, at alle skoletoiletter skulle renoveres med den oprindelige bevilling. Grunden til, at det ikke er lykkedes, er, at man ”i forbindelse med gennemførelse af projektet konstaterede, at projektet har været underbudgetteret”. Derudover er projektet undervejs flyttet fra Børn og Skole-forvaltningen til Ejendomsservice, og det har også givet udfordringer, står der i orienteringen.

Forvaltningen vil nu undersøge, om de manglende 2,5 millioner kroner kan indhentes gennem blandt andet energitilskud – ”det kan måske lade sig gøre på vandhanearmaturer, toiletter og belysning,” står der. Man undersøger også, om det er muligt at få tilskud fra coronapuljen, da det under pandemien var nødvendigt at opstille ekstra toiletvogne på de skoler, hvor toiletterne var ved at blive renoveret, på grund af kravet om klasseopdelte toiletter.

”Eventuelt manglende finansiering vil blive indarbejdet i vedligeholdelsespuljen,” står der til sidst i orienteringen.