Der kigges blandt andet på at nedlægge busrute 4, afskaffe pensionistkort eller at skære ned i natbusserne.

Snart går politikernes budgetforhandlinger i gang i Randers. Og her skal der kigges på besparelser på busdriften, lyder det.

Det kan få betydninger for en del passagerer, der bruger busserne i Randers Kommune, fremover.

»Økonomien i den kollektive trafik er under pres blandt andet som følge af eftervirkningerne fra covid-19 og øgede brændstofpriser. Det har betydet store ekstraudgifter på busdriften, og et behov for at tage stilling til, hvordan der fremadrettet kan skabes økonomisk balance på busdriften,« lyder den pæne version på embedssprog.

Kort fortalt, så har forvaltningen præsenteret et spareforslag, som politikerne skal kigge igennem, og inden de beslutter sig, er der mulighed for at indgive høringssvar som borger. Så det er ved at være, hvis du ikke er enig i de mulige spareforslag.

Buslinje nedægges helt

Den mest vidtgående besparelse, der peges på, er at nedlægge busline 4 helt. Bus nummer 4 kører mellem Platanvej og Haslund. Det vil give en besparelse på 8,8 millioner kroner, men samtidig vil det også have en betydning for op mod 40.000 passagerer årligt, vurderer forvaltningen, der samtidig noterer sig, at forbindelsen er den, der benyttes mindst. Samtidig med det fører ruten også gennem mange andre busruters ruter på sin vej nordfra til Haslund og tilbage igen.

Man kunne også fjerne natbuskørsel helt eller delvist. Hvis den forsvinder helt, så spares der 250.000 kroner årligt. I Randers er der indsat natbusser fredag og lørdag nat i forbindelse med Randers Festuge, i weekenderne op til jul og nytår, samt natten efter 1. juledag og nytårsaften. Man kunne fjerne halvdelen af de otte weekender, lyder det. Så er besparelsen 130.000 kroner om året.

Det billige pensionistkort kunne også ryge. Så spares der 1,3 millioner kroner. Det vil især ramme borgere i Fårup-området, hvor hele 815 borgere har et billigt pensionistkort. I de fleste andre områder, såsom Havndal, Sødring eller Askildrup, benytter lidt under 400 borgere i hvert område et pensionistkort. I 2022 blev der solgt 3.131 pensionistkort. I 2024 ville det med tilskud koste 500 kroner årligt. Ryger tilskuddet, ville det koste 4.700 årligt. Det ville betyde, at færre pensionister tog bussen. Til gengæld ville flere betale den fulde pris og dermed kan besparelsen vise sig at blive større for kommunen.

På listen over mulige besparelser er også nedlæggelse af søndagskørsel til 3,5 millioner kroner, nedlæggelse af al ungdomsskolekørsel, og man kunne nedlægge kørslen af svagt benyttede ture på rute 231, 237 og 238.