Favrskov Kommune er nu blevet direkte involveret i sagen om Nordic Waste.

Jeppe Rafn, Jyllands-Postens Lokalaviser

Den skandaleombruste virksomhed Nordic Waste ligger i Randers Kommune på grænsen til Favrskov Kommune. Det troede man da, indtil det for nylig gik op for Randers Kommune, at en del af virksomheden faktisk ligger i nabokommunen mod syd. Det drejer sig om det sted, hvor problemerne begyndte, jordtippen, hvor Nordic Waste ifølge en rapport fra Geus kørte for meget jord op i.

Noget tyder på, at der dermed er kommet forurenet jord ind over kommunegrænsen til Favrskov, hvilket virksomheden ikke har haft tilladelse til.

Randers Kommune har orienteret Favrskov Kommune, der nu er gået i gang med at undersøge de faktiske forhold, og om der er røget forurenet jord ind på kommunens arealer.

»Visse ting indikerer, at Nordic Waste har overskredet deres miljøgodkendelse, og hvis vi konstaterer det, vil vi formentlig politianmelde virksomheden,« siger Sidsel Homann, der er direktør for Teknik og Miljø i Favrskov Kommune.

Favrskov Kommune har på grund af virksomhedens beliggenhed på kommunegrænsen været med på sidelinjen i Randers Kommune og Miljøstyrelsens behandling af sagen, og nu er kommunen altså blevet en direkte part i sagen.

Direktøren for Teknik og Miljø forventer, at Favrskov Kommune i løbet af den nærmeste fremtid bliver klogere på sagen.