Tandklinikken skal være med til at sikre, at tandplejen kan håndtere den øgede kapacitet som følge af ny lov.

Randers Kommune har fået 6,4 millioner kroner af Indenrigs- og Sundhedsministeriet til etablering af en ny tandklinik, der skal være med til at håndtere den øgede kapacitet som følge af den nye lov om gratis tandpleje til de 18- til 21-årige. Det skriver Randers Kommune i en pressemeddelelse.

Med de nye midler øges kapaciteten til de 18-21-årige, så de fortsat kan komme i den tandklinik, hvor de er vant til at få behandling. Det gøres ved at etablere en ny tandklinik, hvor voksentandplejen samles, og den kommer til at ligge på Viborgvej.

Placeringen af voksentandplejen i den nye klinik på Viborgvej betyder, at den samles på én lokalitet, fremfor som i dag på flere lokationer – herunder en folkeskole. Det giver større faglig sammenhængskraft og tager hensyn til brugernes behov for ro og trygge rammer.

»Med den nye tandklinik får vi bedre mulighed for at fastholde den nye målgruppe i den kommunale tandpleje, samtidig med at vi kan skabe mere tryghed og ro for både de 18-21-årige og de voksne og styrke det faglige arbejdsmiljø for personalet,« siger Lars Høvenhoff, overtandlæge i Randers Kommune.

I dag kan alle patienter i børn- og ungetandplejen frit vælge, hvilken kommunal tandklinik de ønsker. Det vil også være tilfældet for de 18-21-årige. Forventningen er, at størstedelen af den nye målgruppe vil efterspørge den tandklinik, de kender i forvejen. Derudover vil en del af målgruppen søge en klinik med en central placering i Randers, tæt på deres uddannelsesinstitutioner, fritidsjobs og offentlig transport.

Den nye tandklinik skal derfor sikre den fornødne kapacitet tæt på de unge og samtidig give en samlet øget kapacitet fordelt udover tandplejens klinikker.