Debatindlæg af Jørn Jensen (Medlem af Østbroen), Fjordbakken 15, 8930 Randers NØ

»Det er noget, der gør et stort indtryk,« udtalte Claus Berggren fra Venstre og formand for Planudvalget, da han fik overrakt 702 underskrifter fra borgerne i Helsted, der ønsker at få etableret et støjværn ud mod E45.

1.381 underskrifter blev der afleveret vedrørende linjeføringen for forlængelse af Ringboulevarden. Dem var Claus Berggren totalt ligeglad med!

Lad mig slå fast, at jeg også mener et støjværn i Helsted bør etableres. Ikke mindst, fordi man har lovet borgerne, at det bliver etableret. Og man holder jo, hvad man lover.

Eller gør man. Borgerne i Rismøllekvarteret i Dronningborg var jo også blevet lovet, at der aldrig skulle laves en vej i det plastiske ler langs deres område.

Borgerne i Kristrup blev der heller ikke hørt på, da de afleverede næsten 1.000 underskrifter mod omdannelsen af Clausholmvej til en hovedfærdselsåre til den nye havn.

Konklusionen må være, at man kun lytter til dem, man er enige med og er totalt ligeglad med resten.