Af Anker Boje, medlem af Randers Byråd for Socialdemokratiet, og Henrik Leth, Skytten 118, 8920 Randers NV

De dramatiske ændringer i vores naturlige omgivelser, som vi oplever i dag, er en uundgåelig realitet, der ikke kan ignoreres. Vores vejrrelaterede katastrofer som de hyppige og intense regnskyl, oversvømmelser af veje og huse og den kritiske tilstand af vores vandløb som Gudenåen er alle konsekvenser af en ubalance i naturen. Fiskebestande svinder, og nogle forsvinder helt.

Det er afgørende at erkende, at disse dramatiske ændringer i naturen er direkte resultatet af menneskelig aktivitet og klimaændringer. Heldigvis er der handlinger, vi kan tage både nationalt og lokalt for at genoprette balancen og beskytte vores miljø.

Hvad forårsager disse dramatiske ændringer?

Når vi diskuterer klimaændringer og deres påvirkning på naturen, er det vigtigt at forstå de faktorer, der spiller en rolle. Stigende temperaturer forårsaget af udledningen af CO2 fører til øget nedbør og hyppigere ekstreme vejrforhold. Dette resulterer i oversvømmelser og ødelæggelse af både menneskelige levesteder og dyrelivets naturlige habitater.

Hvad kan vi gøre ved det?

For at håndtere denne krise er det afgørende med både nationale og lokale tiltag. På nationalt plan bør regeringen intensivere sine bestræbelser på at reducere CO2-udledningen, investere i vedvarende energi og styrke miljølovgivningen. Dette er afgørende for at bremse klimaændringerne og beskytte vores natur.

Lokalt har vi som borgere og samfund også en rolle at spille. Naturgenopretning indebærer genoprettelse af ødelagte økosystemer, beskyttelse af vandløb og fiskebestande samt vedtagelse af mere bæredygtige praksisser. Dette kan omfatte restaurering af vådområder, bedre affaldshåndtering og reduktion af vandforurening.

Fjorden lider – fiskene er væk

Byrådsmedlem Anker Boje har i årevis arbejdet for at forstå og beskytte vores natur. Som beboer nær fjorden i Uggelhuse har han personligt oplevet fiskenes forsvinden over årene. Tidligere var det muligt at fange lækre skrubber og ål, men i dag er fiskene næsten helt forsvundet.

Det er ikke kun fiskene, der er forsvundet. Også ålegræsset er blevet kvalt under algerne, som trives i fjorden på grund af store udledninger af næringsstoffer fra især landbruget.

Henrik Leth, der har fisket på fjorden siden midten af 70’erne, har set fiskene gradvist forsvinde – især bundlevende fisk som ålekvabbe og skrubbe. Selv bestanden af aborre, skalle og gedde er kraftigt reduceret.

En levende fjord

Henrik Leth og Anker Boje fremhæver vigtigheden af at genskabe strandengene langs fjordene. Ved at fjerne nogle af digerne og lade fjorden brede sig ud kan udledningen af næringstoffer og CO2 reduceres betydeligt. Dette er et vigtigt skridt i retning af at genoprette balancen i fjorden.

Naturgenopretning på budgettet

Det er positivt at se midler, der er blevet afsat til naturgenopretning i budgettet for 2024. Dette viser en vilje til at prioritere miljøet. Men det kræver også engagement fra borgere, virksomheder og lokalsamfund for at maksimere effekten af disse ressourcer og for at sikre en levende og sund fjord, som vi kan glæde os over i fremtiden.

Drænkanalerne sørger for at der udledes store minder kvælstof til Randers Fjord. Foto: Henrik Leth