I alt går skolerne et tocifret millionbeløb over budget. Alligevel bliver årets resultat et overskud.

AF CECILIE BISGAARD

Der er stor forskel på, om de kommunale skoler i Randers og omegn i år kommer til at holde sig inden for sit budget eller ej. Det viser en foreløbig budgetopfølgning, som forvaltningen har lavet til politikerne i Skole- og Uddannelsesudvalget.

Der er både skoler, der forventes at bruge op mod 4,5 millioner kroner mindre end budgetteret, og skoler, der forventes at bruge op mod 3,4 millioner kroner mere end budgetteret. Det gælder for henholdsvis Trekløverskolen og Tirsdalens Skole.

Både på Asferg Skole, Assentoftskolen, Blicherskolen, Grønhøjskolen, Hobrovejens Skole, Korshøjskolen, Kristrup Skole, Nørrevangsskolen, Rismølleskolen, Søndermarkskolen, Østervangsskolen og Oust Mølleskolen forventer forvaltningen, at man også går over budgettet. Nogle med flere millioner kroner, nogle med blot 100.000 kroner.

Til gengæld forventer man, at Bjerregrav Skole, Fårup Skole, Havndal Skole, Hornbæk Skole, Langå Skole, Munkholmskolen, Vestervangsskolen og Randers Ungdomsskole holder sig under hvert sit budget. Fælles for skolerne er dog, at det kun er et par hundrede tusinde, som, man forventer, de bruger mindre end budgetteret. Af de skoler er det Hornbæk Skole, der står til at få den største forskel fra budget til faktisk forbrug med et mindreforbrug på en halv million kroner.

Positivt resultat for året

I alt forventer forvaltningen, at de kommunale skoler i 2023 vil bruge 14,2 millioner kroner mere, end der er budgetteret med. Det betyder dog ikke, at årets resultat ender med et underskud.

Skolerne har nemlig overført 31,5 millioner kroner i overskud fra tidligere år, som ikke er blevet brugt. Forvaltningen kalder det ’opsparede midler’. Det betyder, at merforbruget på 14,2 millioner skal trækkes fra det overførte overskud. Det betyder, at man forventer, at årets resultat for skolerne ender på et overskud på 17,3 millioner kroner, som bliver overført til næste år.

”En væsentlig del af forbruget af de opsparede midler skyldes blandt andet nyanskaffelser og opgraderinger af både inventar og materialer til undervisning,” skriver forvaltningen om merforbruget på lige over 14 millioner kroner.

FAKTA: Budgetopfølgning på skolerne

Asferg Skole
Budget: 10 millioner kroner. Forventet forbrug: 11,2 millioner kroner

Assentoftskolen
Budget: 49,9 millioner kroner. Forventet forbrug: 52,7 millioner kroner

Bjerregrav Skole
Budget: 11,5 millioner kroner. Forventet forbrug: 11,4 millioner kroner

Blicherskolen
Budget: 44,8 millioner kroner. Forventet forbrug: 45,5 millioner kroner

Fårup Skole
Budget: 19,6 millioner kroner. Forventet forbrug: 19,5 millioner kroner

Grønhøjskolen
Budget: 36,2 millioner kroner. Forventet forbrug: 36,3 millioner kroner

Havndal Skole
Budget: 12 millioner kroner. Forventet forbrug: 11,6 millioner kroner

Hobrovejens Skole
Budget: 46 millioner kroner. Forventet forbrug: 48,4 millioner kroner

Hornbæk Skole
Budget: 39,6 millioner kroner. Forventet forbrug: 39,1 millioner kroner

Korshøjskolen
Budget: 29,5 millioner kroner. Forventet forbrug: 30,1 millioner kroner

Kristrup Skole
Budget: 50,3 millioner kroner. Forventet forbrug: 52,3 millioner kroner

Langå Skole
Budget: 44,9 millioner kroner. Forventet forbrug: 44,7 millioner kroner

Munkholmskolen
Budget: 32,2 millioner kroner. Forventet forbrug: 32,2 millioner kroner

Nørrevangsskolen
Budget: 49,3 millioner kroner. Forventet forbrug: 50,4 millioner kroner

Rismølleskolen
Budget: 36,2 millioner kroner. Forventet forbrug: 37,8 millioner kroner

Søndermarkskolen
Budget: 43,4 millioner kroner. Forventet forbrug: 45,7 millioner kroner

Tirsdalens Skole
Budget: 42,3 millioner kroner. Forventet forbrug: 45,6 millioner kroner

Vestervangsskolen
Budget: 66,9 millioner kroner. Forventet forbrug: 66,8 millioner kroner

Østervangsskolen
Budget: 47,5 millioner kroner. Forventet forbrug: 48,8 millioner kroner

Oust Mølleskolen
Budget: 13,7 millioner kroner. Forventet forbrug: 14,1 millioner kroner

Trekløverskolen
Budget: 97,3 millioner kroner. Forventet forbrug: 92,8 millioner kroner

Randers Ungdomsskole
Budget: 34,7 millioner kroner. Forventet forbrug: 34,6 millioner kroner

Uddannelses- og erhvervsvejledning
Budget: 13,7 millioner kroner. Forventet forbrug: 14,2 millioner kroner

I alt
Budget: 871,4 millioner kroner. Forventet forbrug: 886 millioner kroner