Der er endnu ikke kommet ro på Rismølleskolen i Randers, lyder det fra flere sider. Også politiet har modtaget anmeldelser om sager begået på skolens adresse.

Citathistorie: TV2 Østjylland

Vold og trusler om vold mod offentligt ansatte, fornærmende tiltale af de samme, indbrud og databedrageri. Det er blot nogle af de anmeldelser, som Østjyllands Politi i år har fået om sager på den skandaleombruste Rismølleskolen i Randers.

I alt er der 13 politianmeldelser vedrørende skolen i Dronningborg.

Siden 2020 har der været 33.

Sagerne spænder bredt, men det er bemærkelsesværdigt, at der i 2023 er hele fem anmeldelser om fornærmelig tiltale af offentligt ansatte, ligesom der i år også har været anmeldt vold og trusler om vold mod dem.

Randers Lærerforening oplever da også, at der langt fra er kommet ro på skolen, siden det i begyndelsen af november kom frem, at Arbejdstilsynet havde tildelt skolen et strakspåbud om at få styr på det psykiske arbejdsmiljø.

Og det oplever de, selvom der er kommet en storstilet handleplanen for skolen.

»Vi havde håbet, der var sket mere. Der er stadig en del ting, som ikke fungerer på skolen. Især i forhold til de elever, der laver balladen, er der ikke sket nok,« siger formand for Randers Lærerforening Leif Plauborg til TV2 Østjylland og fortsætter:

»Noget andet er det ekstra personale, der er blevet tilført, men som man skal gøre bedre brug af. Det er svært at få ordentligt i gang.«

Ansatte har det hårdt

Han er nærmest dagligt i kontakt med de tillidsvalgte på skolen og Randers Kommune omkring situationen på skolen.

Lige nu havde Leif Plauborg håbet, at man var længere i processen med at få sikret ro og tryghed for de ansatte og eleverne på Rismølleskolen.

»Nogle føler sig mere påvirket end andre, alt efter hvor de arbejder, men vi ved godt, at der er nogle ansatte, som har det utrolig hårdt stadigvæk,« siger han.

Hele sagen kom frem i offentlighedens søgelys, da TV2 Østjylland kunne fortælle, at en gruppe elever på 9. årgang på Rismølleskolen i Randers skaber så meget uro, at det går ud over de ansattes helbred.

De udsættes for psykisk vold i form af at blive kaldt grove skældsord og øgenavne. Det fremgår af en rapport fra Arbejdstilsynet, som har tildelt skolen et strakspåbud om at få styr på udfordringerne.

Byrådsmedlem savner svar

En af de byrådspolitikere, som har fulgt udviklingen på Rismølleskolen tæt, er Bjarne Overmark fra Beboerlisten. Han sidder også i Skole- og Uddannelsesudvalget.

På seneste møde i udvalget blev handleplanen for skolen fremlagt, men Bjarne Overmark savnede svar på flere bekymringer.

»Jeg savner især en plan for de elever, der er ramt af den triste situation på skolen. Dem, der har været udsat for vold og andre dårlige oplevelser, skal vi tage bedre hånd om,« siger Bjarne Overmark til TV2 Østjylland.

“Ansatte udsættes flere gange dagligt for psykisk vold fra elever på 9. årgang i form af at blive kaldt skældsord eller øgenavne som ’sædcontainer’, ’skodlærer’, ’klam’, ’fed’, ’kælling’, ’dit skaldede svin’, ’fucking perker’, og ’du er tabt på hovedet som barn’,” står der i rapporten.

“De udsættes også for passive trusler som: ’Jeg henter et bat, så skal jeg nok få fat i den mobil’, ’Vi kan også smadre ham’ (elever i samtale sammen om en ansat), og ’Jeg håber, din søn bliver skadet’,” lyder det videre.