Vandstanden stiger nu tæt på Gammel Århusvej, hvor et jordskred presser sig på. Det er med vilje, skriver Randers Kommune, der kæmper mod tiden.

Vandstanden stiger drastisk syd for for Nordic Waste ved Ølst, hvor der i ugevis har været et kæmpe lavineskred af jord fra toppen af bakken ned mod Alling Å, en landevej og en transformerstation.

Og det er tilsyneladende med vilje, at vandet er faretruende tæt på transformerstationen. For der er lavet en dæmning og sat en prop i Alling Å – både nord og syd for det område, hvor jordmasser fra Nordic Waste presser sig på ned mod Alling Å.

»Overfladevand fra virksomhedens matrikel vil i forbindelse med torsdagens forventede regnvejr dermed ikke vil ende i åen,« forklarer kommunen i en pressemeddelelse.

Det sker for at redde åen fra en miljøkatastrofe, skriver Randers Kommune, der har overtaget kampen mod vandet og jordmasserne, da Nordic Waste tirsdag formiddag valgte at stoppe al rednings-arbejde på egen grund, angiveligt på grund af sikkerhedshensyn.

Det betyder desværre, at vandstanden stiger i et område meget tæt på en transformerstation, der ligger syd for åen og værket, mens åløbet i den anden ende mod nord tørrer ud. Transformerstationen ligger hævet tre meter over terræn, så den er ikke i fare for at blive oversvømmet i skrivende stund.

Men det er en kalkuleret risiko, for i løbet af torsdagen håber kommunen at have ført Alling Å gennem 300 meter rør på den østlige side af Gammel Århusvej og gennem den rasteplads, du plejer at kunne svinge ind på. Og dermed vil vandstanden tæt på transformerstationen falde igen.

Forsyningsselskabet N1, der har ansvaret for strømforsyningen forklarer, at de med kort varsel kan koble stationen fra el-nettet og at kun en husstand vil blive ramt af en strømafbrydelse. Beboerne er informeret om risikoen.

»Der foregår meget aktivitet i området med tunge maskiner, og det er derfor vigtigt at trafikanter respekterer afspærringen af hensyn til sikkerheden. Dette gælder også for cyklister og gående. Der er tydeligt skiltet med forbudstavler og gule omkørselsskilte på stedet. Anbefalingen er desuden, at bilister og tung trafik så vidt muligt helt undgår at køre ad Gl. Aarhusvej på strækningen og i stedet bruger motorvejen eller de nærliggende større veje,« lyder opfordringen fra kommunen.