På grund af snevejret er Randers Kommune nødt til at stoppe arbejdet med at køre forurenet jord væk fra Alling Å. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt forsikrer dog om, at indsatsen med at pumpe åen forbi området fortsætter. De sikrer også fortsat, at der ikke kommer regnvand fra området ned i åen.

»Det er et værre uvejr, og det er imponerende så flot, det bliver håndteret på stedet. Der arbejdes med sne fygende lige i ansigtet. Men med sådan en snestorm vil det være uansvarligt at sende en masse lastbiler med jord ud på vejene, hvor man i forvejen kæmper med sne og fygning. Derfor stopper kørsel med jord væk fra stedet,« siger han i pressemeddelelsen.

Der kører også dumpere med jord på selve skadestedet for at holde sydsiden af jordskredet i skak. Det arbejde fortsætter, og det bliver løbende vurderet, hvor længe det vil være forsvarligt at fortsætte.

»Jeg forventer, at også kørsel med dumpere på stedet vil være nødt til at stoppe midlertidigt. Heldigvis er vi så godt med, at vi godt kan tåle en pause på 20-24 timer uden, at det går ud over vores indsats med at holde sydsiden af jordskredet i skak,« siger kommunaldirektøren.

Indsatsen for at pumpe Alling Å gennem rør forbi skadestedet fortsætter som sagt for fuld drift. Alle pumper er sat i gang og kører. At pumperne kører er nemlig også den bedste måde at frostsikre dem på, skriver Randers Kommune og oplyser samtidig, at pumpekraften for nuværende kan følge med vandmængderne.

Der bliver fortsat hentet regnvand (spildevand), der er faldet ned over pladsen. Det opsamles i bassiner og hentes af slamsugere og eventuelt med traktorer, så længe det er forsvarligt.