Randers Musikskole har et ønske om at give pensionister og efterlønnere rabat. Det er nu blevet godkendt.

AF CECILIE BISGAARD

Randers Musikskole oplever løbende, at pensionister og efterlønnere henvender sig til dem. De vil gerne gøre brug af skolens tilbud om soloundervisning, men deres indtægt er som regel ikke nok til at dække den omkostning, som undervisningen er. Det skriver Randers Kommunes forvaltning til politikerne i Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget.

Alle musikskoleelever over 24 år betaler dobbelt så meget for soloundervisning, som elever under 24 år gør. Det skyldes, at skolen ikke modtager starttilskud til den gruppe af elever.

Derfor beder musikskolen nu om, at man indfører en rabat på 30 procent til pensionister og efterlønnere, der gerne vil modtage soloundervisning på Randers Musikskole.

”Musikskolen har kapaciteten til at undervise denne gruppe, og rabatordningen vil kunne betyde øget volumen i elevtallet. Det vil give skolens lærere en bredere berøringsflade og dermed udvidelse af deres kompetencer,” skriver forvaltningen blandt andet til politikerne.

Finansiering på plads

På det seneste møde i Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget valgte politikerne at godkende forslaget om en særlig rabatordning. Man regner med, at det vil betyde en nedsat deltagerbetaling på 40.000 kroner om året. Estimatet bygger på, at der lige nu er 20 voksenelever, som i fremtiden vil få rabat på soloundervisningen.

Den øgede udgift (eller i virkeligheden den mindre indkomst) vil blive finansieret af musikskolens nuværende økonomiske ramme, da de har overførte midler fra tidligere år.

Ordningen vil træde i kraft fra næste sæson – altså 1. august 2024 – med en prøveperiode på to sæsoner.

Ifølge referatet fra mødet, tilbyder Randers Musikskolen tilbud, som aftenskolerne ikke gør, og derfor vil der ikke opstå en ny konkurrencesituation i forhold til de skolers tilbud.