I pressemeddelelse forklarer Nordic Waste, at man skam har samarbejdet med Randers Kommune og søger løsninger.

Over en måned efter at et kæmpe jordskred tog fart ved Nordic Waste ved Ølst, har firmaet udsendt en pressemeddelelse.

Vi bringer ordlyden her:

Vi har stor forståelse for den bekymring og ængstelse, som jordskreddet hos Nordic Waste har forårsaget.

Ikke mindst hos de borgere, der bor i Randers Kommune. Situationen ved Randers og omkring Nordic Waste har været en uforudsigelig tragedie. De potentielle konsekvenser for lokalområdet er svære og skal begrænses. På grund af det mest regnfulde år i Danmark til dato, tog et jordskred fart hos Nordic Waste i begyndelsen af december. Siden da har indsatsen været fokuseret på opbremsning og inddæmning. Nordic Waste brugte i løbet af december et betydeligt tocifret millionbeløb og tusindvis af mandetimer på arbejdet med at sikre pladsen og hindre en spredning af jordskreddet.

Desværre antog jordskreddet et omfang, som ingen kunne have forudset. I forbindelse med at der kom nye ejere af virksomheden i slutningen af 2022 blev der lavet uddybende og intensive geologiske undersøgelser af grunden og forholdene.

Intet af disse afslørede risikoen for den hændelse, som vi ser nu. Jordskreddets omfang og betydelige udvikling blev tydeligt om formiddagen den 19. december, hvor jordskreddet på blot en time, mens Nordic Wastes ledelse holdt koordineringsmøde med myndighederne på pladsen, rykkede 15 meter frem over pladsen.

Da jordskreddet på det tidspunkt begyndte at bevæge sig mod Gammel Århusvej samt Alling Å, blev ledelsen af de entreprenører, som vi oprindeligt havde hyret ind, overtaget af Randers Kommune.

Det var et naturligt skridt, da vi som privat virksomhed ikke har kompetencer l at lukke en vej, tage trafikale beslutninger eller omlægge en å.

Og det skete, er efter vores opfattelse, i fælles forståelse med Randers Kommune. Vi har derfor ikke en opfattelse af, at vi stak af fra arbejdet med et minuts varsel eller kastede håndklædet i ringen, som det har fremgået af medierne.

Vi har deltaget i koordineringsmøder med Randers Kommune gennem hele forløbet, og vi har også selv initieret møder i perioden, hvor vi blandt andet har spurgt ind til, hvad vi kan og må gøre.

Vores opfattelse af, at overdragelsen til Randers Kommune har fundet sted i god forståelse er derudover blevet yderligere forstærket af, at vi aldrig har modtaget et formelt krav – et påbud – der omhandler vores rolle i den afværgeindsats de har ledet.

Uden et sådant påbud er det ikke tilladt for os at operere uden for vores eget område.

For at få afklaret eventuelle misforståelser er der på et nyligt afholdt møde taget initiativ til et endnu tættere samarbejde og koordinering mellem Randers Kommune og Nordic Waste.

Der skal ikke herske tvivl om, at vi fra Nordic Waste rækker hånden frem og ønsker at deltage i enhver konstruktiv løsning af denne ulykkelige situation. Vi har kun ros til overs for de dygtige mennesker, der har arbejdet effektivt og professionelt – både hverdag, weekend og helligdag – i mange dage nu.

Det er meget værdsat. De effektive afværgeforanstaltninger, som er blevet iværksat de seneste uger, har derudover været dygtigt ledet af Randers Kommune.