To borgermøder skal klæde dig på og give dig mere viden om den planlagte klimabro over Gudenåen.

En kommende Klimabro skal føres fra Grenåvej og henover Gudenåen, over den østlige ende af pieren ved Randers Havn og munde ud på Udbyhøjvej, der dermed får en del flere biler på asfalten. Det kom frem i slutningen af 2023.

Byrådet skal træffe flere beslutninger fremover, før der rent faktisk kommer en bro.

Hvis du vil vide, hvad Randers Kommune faktisk forestiller sig, der skal ske, så er det med at tilmelde dig et af to kommende borgermøder, der finder sted i Kulturhuset.

Og hvis du virkelig har noget klogt eller eftertænksomt at sige om projektet, så skriv det. Måske er du dybt skuffet over linjeføringen. Uanset hvad, kan du sende et høringssvar afsted inden 22. februar.

Der er indtil videre planlagt en bro på den sydlige side og dæmning på den nordlige side af pieren. Illustration: Randers Kommune

Her kommer broen

Lige nu er arbejdet med at gøre klar til linjeføringen gennem Clausholmvej i Kristrup og videre over Ørneborgvej allerede i gang.

Planen er, at vejen derefter skal føres langs den tidligere losseplads Skovholmen. Her er linjeføringen rykket lidt mod øst for at undgå alt for meget blød lossepladsjord. I øvrigt skal der lægges en sandpude og en del jord i et par år i forvejen for at sikre, at jorden ikke synker.

På den nordlige side foreslår man, at klimabroen lander mellem Randers Roklub og Motorbådsklubben af 1943 og fortsætter ad Toldbodgade, hvor der skal laves et lyskryds.

Derefter fortsætter vejen gennem Sporbyen (den tidligere togfabrik, red.), og munder ud på Udbyhøjvej.

Det vil sige, at man som bilist fra Harridslev og Dronningborg kan fortsætte direkte ud på klimabroen, hvis ikke du blinker fra og fører bilen mod højre og fortsætter ad Udbyhøjvej, som du ville gøre det i dag.

2030 er indtil videre sat som det år, hvor man for alvor går i gang med byggeriet af broen, hvis de næste beslutninger bliver truffet af byrådet.