Jordskreddet i Randers skal undersøges i to spor af Kammeradvokaten for at drage nogen til ansvar.

Kammeradvokaten skal undersøge, om ledelsen eller andre bag virksomheden Nordic Waste kan drages til ansvar økonomisk eller strafferetligt for jordskreddet i Randers.

Det oplyser miljøminister Magnus Heunicke (S) fredag på et pressemøde om virksomheden, som har erklæret sig konkurs og efterladt en regning til skatteborgerne.

– Det drejer sig om at undersøge, hvilke andre virksomheder – ud over Nordic Waste – der er i området, som kan drages til ansvar.

– For det andet en undersøgelse om ledelse, ejere eller andre personer eller virksomheder i og omkring Nordic Waste kan gøres ansvarlige for de indtrufne skader, siger han.

I december kom sagen frem om Nordic Waste, som håndterer forurenet jord. Virksomheden har efterladt jord på en grund i Randers, som er begyndt at skride og kan ende i Alling Å og potentielt skade vandmiljøet helt ud i Randers Fjord.

Regeringen har fra start været stærkt kritisk om virksomheden, der forlod opgaven med at håndtere jordskreddet i midten af december. Siden da har Randers Kommune haft ansvaret.

Trods de mange intentioner fra politikerne er der fortsat mange ubesvarede spørgsmål i sagen. Det gælder eksempelvis ansvaret hos Randers Kommune, som ikke har lavet et loft over, hvor meget jord Nordic Waste måtte efterlade.

Randers Kommune vidste, at der var jordskred i gang og konfronterede virksomheden med 17 tilsyn, men gjorde ikke mere, fordi de ifølge kommunen ikke kunne.

Myndighederne og kuratorerne forsøger nu efter Nordic Wastes konkursbegæring at afklare, hvem der har ansvar for jordskreddet, og hvem der skal betale regningen for at forebygge miljøskader.

Myndighederne er i gang med en kraftig forlængelse og udbygning af de rør, der fører åen uden om Nordic Waste og op forbi E45-motorvejen. Samtidig anlægger man en spunsvæg, oplyser ministeren.

– Lige nu er det som forventet vandmasserne efter tøvejret og massiv nedbør, der volder de største problemer.

– Arbejdet med at adskille det forurenede vand fra det rene vand er et enormt arbejde, siger Heunicke.

Jordskreddet i den østlige del er begyndt at stilne af, men der er fuld tryk på den sydlige del.

/ritzau/