Forvaltningen har allerede nogle løsningsforslag klar, men det bliver ikke nu og her, at man gør noget ved trafiksituationen omkring Fabersvej.

AF CECILIE BISGAARD

Hvis du har prøvet at køre i bil, bus eller på cykel i Fabersvej- og Mariagervej-området i myldretrafikken om morgenen, så ved du godt, at området er plaget af temmelig meget trafik lige omkring starten af skoledagen.

»Det er utroligt, at vi ikke har oplevet ulykker der endnu,« siger byrådspolitikeren Bo Ratz (løsgænger), der selv er lærer på Randers Realskole, der ligger i området.

Artiklen fortsætter under billedet

Bo Ratz (løsgænger) mener, at man burde kunne finde en løsning på trafiktrængsel ved at se på fortovene. Han mener de er »enormt brede«. Foto: Bo Ratz

Han har derfor bedt Miljø- og Teknikudvalget kigge på, om man kunne gøre skolevejene mere sikre. Det er ikke kun for eleverne på Randers Realskoles skyld, forklarer han. I området ligger også Forberedelsesskolen, Randers Statsskole, Tradium HHX, Tradium HTX og flere erhvervsuddannelser på Tradium.

Han fortæller desuden, at han to gange, før han overhovedet blev valgt ind i byrådet, som privatperson også forsøgte at få politikerne til at tage sagen op.

Godt tilfreds

”Der udspiller sig dagligt meget farlige situationer, specielt på strækningen Fabersvej fra Nyvangsvej til Mariagervej, hvor vejen er så smal, at to biler dårligt kan passere hinanden, og hvor der derfor ikke er plads til cyklerne. Men også strækningen fra Mariagervej og ned til Jensen Wærums Allé (ved Randers Realskole, red.) er farlig på grund af de mange biler, der sætter børn/elever af til Randers Realskole,” skiver politikeren blandt andet til udvalget.

Og på det seneste udvalgsmøde kiggede de pågældende udvalgspolitikere så på sagen. Her besluttede man, at sagen blev ”sat på listen af trafiksikkerhedsprojekter til prioritering”.

»Det er jeg godt tilfreds med. Det betyder, at det nu er på en prioriteret liste, så man glemmer det ikke. Det er ikke noget, vi har råd til p.t., men jeg håber, vi kan forhandle det igennem, så vi kan finde penge til en løsning, når vi skal forhandle budget til efteråret,« siger Bo Ratz.

Rent kaos ved skole

Forvaltningen har faktisk fået flere henvendelser om ”kaotiske situationer” om morgenen på Fabersvej. Derfor har de en mandag mellem klokken 7.15 og 8.15 selv været ude for at se på sagen. Det fremgår af et notat.

På den time observerede forvaltningen ”standsende biler på fortove, biler, der standsede i sving, og biler, der holdt i anden række på vejen for at sætte børn af”. Det betegner kommunen selv som ”kaos”.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

FAKTA: Her er kommunens forslag til trafikforbedringer

– To parkeringsbaner ved Jensen Wærums Allé (ved Randers Realskole), hvor man i en time om morgenen kun må standse, hvis man skal sætte nogen af – eller hente nogen
– Fuldt optrukket midterlinje i svinget ved Fabersvej/Nørrebrogade, så biler ikke må overhale hinanden der
– Skilte i samme sving, hvor det tydeligt fremgår, at standsning og parkering er forbudt
– Midterlinje på Fabersvej mellem Jensen Wærums Allé og Nørrebrogade, så bilisterne i højere grad bliver i deres baner

Kilde: Randers Kommune

På baggrund af deres observationer af morgen-situation har forvaltningen udarbejdet nogle forslag til, hvordan trafikken kunne komme til at glide bedre og mere sikkert for alle. For det første nævner de i notatet, at der ikke er en decideret afsætningsplads på Fabersvej til forældre, der kører deres børn til Randers Realskole.

Konkrete forslag

Et af forslagene er derfor at lave en parkeringsbane mellem Jensen Wærums Allé og indkørslen til parkeringspladsen og en parkeringsbane mere øst for Jensen Wærums Allé, hvor der kun vil være standsning i forbindelse med af- og påsætning tilladt mellem klokken 7.30 og 8.30. På andre tidspunkter må man gerne parkere i banerne.

Derudover er der konkret forslag om afmærkning af kørebanen i svinget ved Fabersvej/Nørreborgade med en fuldt optrukket midterlinje, så biler ikke må overhale hinanden der.

Artiklen fortsætter under billedet

»Ved Realskolen er der et stort grønt område, hvor man kunne lave en sti ind. Det behøver ikke være så dyrt,« siger Bo Ratz (løsgænger), der fik taget trafiksituationen op i Miljø- og Teknikudvalget. Foto: Randers Kommune

Derudover vurderer kommunen, at det kan være nødvendigt med skilte i det samme sving, hvor det vil fremgå, at standsning og parkering er forbudt. Ifølge færdselsloven må man faktisk ikke parkere i et uoverskueligt sving, og det mener forvaltningen altså, at man er nødt til at tydeliggøre her.

Man vil også optegne en midterlinje på Fabersvej mellem Jensen Wærums Allé og Nørrebrogade. Det skal sikre, at bilisterne bliver i deres egne baner.

»Behøver ikke være dyrt«

Bo Ratz har også selv forslag til en mere sikker skolevej og trafikafvikling, der blandt andet indebærer etablering af en sti.

»Ved Realskolen er der et stort grønt område, hvor man kunne lave en sti ind. Det behøver ikke være så dyrt. Der er mange biler, der kører den vej om morgenen, og det er dobbeltfarligt, for så er der endnu flere, der vælger at køre deres børn i skole. Det skaber mere trafik, hvis ikke vi finder en løsning,« siger han.

Forvaltningens foreløbige forslag til løsninger går mest på trafiksikkerheden omkring Randers Realskole. Bo Ratz har også et forslag til, hvad man kan gøre for at forbedre trafiksituation på den del af Fabersvej, der ligger tættest på gymnasierne og Forberedelsesskolen.

»Der er enormt brede fortove. På den ene side burde der kunne laves en form for løsning. Måske kunne man lave noget, der ikke er alt for dyrt,« siger han.