Nu starter arbejdet på forundersøgelse og fordebat, der skal skabe adgang til den grønne kile langs Gudenåen.

Randers skal bindes tættere til Gudenåens naturskønne arealer. Derfor startes arbejdet nu på den forundersøgelse og fordebat, der sigter mod at skabe adgange fra byen til den grønne kile langs Gudenåen, der strækker sig fra Den Blå Bro og videre mod vest. Det skriver Randers Kommune i en pressemeddelelse.

»Randers har en enestående mulighed for at skabe en bydel med naturen som omdrejningspunkt, og byen fortjener et åndehul så tæt på bykernen. Det er vigtigt, at vi nu sætter skub i processen, hvor naturen skal forbindes til byen. Forundersøgelsen er et stort skridt i den proces,« siger Claus Berggren, formand for erhvervs- og planudvalget i Randers Kommune.

Erhvervs- og planudvalget har bestemt, at der nu skal iværksættes en fordebat, hvor der indhentes forslag og idéer til, hvordan byen og arealerne ved Hvidemølle bindes sammen, og hvordan de smukt beliggende arealer kan benyttes. Debatten indgår som element i en efterfølgende forundersøgelse, der er første skridt på vejen mod en helhedsplan for området.

Flere planer har været i spil for området, men det er nu besluttet at følge en plan med naturen i centrum, hvor der er adgang fra byen.

»Nord for Viborgvej, Jernbanegade og stationsområdet fremstår byområdet Randers veldefineret med høje karreer, men syd for vejen fremstår området rodet og usammenhængende. Det er ikke synligt, at det naturskønne område omkring Gudenåens udløb ligger få hundrede meter derfra. Det skal vi gøre noget ved,« siger Kim Bak Kolstrup, arkitekt i Randers Kommune.

Planen spiller samtidig ind i klimaudfordringerne. Det er ambitionen at skabe en sammenhængende plan for området, der også anviser muligheder for regnvandshåndtering og klimatilpasning.

Fordebatten kommer til at løbe fra 7. marts til 4. april 2024.