Store stigninger i priserne på byggematerialer har gjort, at Korshøj Idrætscenter ikke længere kan holde sig inden for budgettet.

AF CECILIE BISGAARD

Byggeriet af Korshøj Idrætscenter bliver dyrere end forventet. Derfor har styregruppen bag projektet bedt Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget om en ekstra pose penge. Udvalget valgte på deres seneste møde at tildele projektet yderligere 1,3 millioner kroner.

Projektet i Harridslev består af to delprojekter: etablering af udendørs idrætsanlæg (med boldbaner og andet) og etablering af omklædningsrum med videre i sammenhæng med de eksisterede bygninger ved Korshøjhallen.

Til at starte med, da man vedtog budgettet for 2017-2020, satte byrådet fem millioner kroner af til hele projektet, mod at styregruppen selv fandt fire millioner kroner. Det vil sige, at man dengang regnede med, at den samlede projektsum ville blive ni millioner kroner. Det har siden vist sig ikke at holde stik.

Ikke første gang

Forvaltningen skriver i deres indstilling til politikerne i udvalget, at det delprojekt, der vedrørte udendørs anlæg, er så langt, at det kan tages i brug til sommer. Man regnede oprindeligt med, at det projekt ville koste fem millioner kroner, men i marts sidste år måtte politikerne sende yderligere to millioner kroner til Harridslev. Så Korshøj Idrætscenter har allerede en gang fået ekstra bevilling.

Men det var tilsyneladende ikke nok.

FAKTA: Her kommer pengene fra

Byrådet satte i forbindelse med budgettet 2017-2020 fem millioner kroner af til projektet

Lokale frivillige samlede fire millioner kroner ind til projektet

I marts 2022 bevilgede politikerne yderligere to millioner kroner til Korshøj Idrætscenter

For at komme helt i mål har politikerne i Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget sat yderligere 1,3 millioner kroner af til projektet

Den indendørs del af projektet med nye omklædningsrum, regnede man med, ville koste fire millioner kroner. Nu har styregruppen bag idrætscentret modtaget tilbud, og det viser sig, at efter forhandlinger og beskæring af projektet vil det stadig koste cirka 5,3 millioner kroner at få bygget – altså 1,3 millioner mere end budgetteret.

Det er de penge, som Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget nu har valgt at give til Korshøj Idrætscenter.