Det er på eget ansvar at gå tæt på Gudenåen, lyder det fra politikere, der ikke vil have gelænder sat op på ny natursti i Storkeengen.

I Randers har debatten om, hvorvidt der skal opsættes et gelænder langs den nye Vorup Enge Sti, som fører ud til Gudenåen, fyldt meget de seneste uger.

Randers Kommune havde oprindeligt planer om at sætte et gelænder op ved den nye træsti nær jernbanebroen i området, der nu kaldes Storkeengen, men et flertal i Miljø- og teknikudvalget har nu besluttet at gå imod denne plan. Det oplyser udvalgets formand, Frank Nørgaard (DF).

Beslutningen om ikke at opsætte et gelænder blev taget efter nøje overvejelser af stiens karakter og hensynet til den omkringliggende natur.

»Der er flere kilometer sti langs Gudenå, hvor der ikke er sat hegn op, og den her sti er ikke markant anderledes end de andre steder, hvor der heller ikke er gelænder. Tag for eksempel Gudenåstien ved Ulstrup,« siger Frank Nørgaard. Han pointerer yderligere, at et gelænder ville skæmme det visuelle indtryk af området.

Sikkerhedshensyn var en vigtig del af den oprindelige overvejelse fra forvaltningens side, efter flere borgere havde udtrykt bekymring over stiens sikkerhed på grund af den manglende afskærmning mod vandet.

» Jeg tænker, at forvaltningsindstillingen har bæret præg af, at man går med livrem og seler,« siger Frank Nørgaard.

Ifølge Randers Amtsavis havde skovfoged og projektleder Ivan Guldager havde tidligere noteret klager fra borgere, der følte sig utrygge ved stiens design.

Til de borgere, der føler utryghed ved stien, siger Frank Nørgaard: »Hvis man er utryg ved forholdene på stedet, kan man jo enten lade være med at gå der, eller finde en at holde i hånden.«

Stien, der ikke får gelænder, ligger i Storkeengen mellem Den Blå Bro og løber langs og under jernbanebroen. Dronefoto: Kenneth Stoll-Demant

Du skal selv passe på

»Det tog et stykke tid at behandle den her sag. Der har jo været meget fokus på sikkerhed omkring havne, Gudenåen og andre større vandløb gennem tiden. Det er ikke fordi det var en nem beslutning,« erkender formanden.

»Man ved jo godt, at hvis det første der sker bagefter er, at der er en, der falder ned i vandet og ikke selv kan komme op, så er fanden løs i Laksegade. Det håber vi selvfølgelig ikke sker, fordi man skal bevæge sig derud og vide, at det er en hævet sti man går på. Det ansvar har man selv som person.«

En yderligere faktor i beslutningen var en orientering fra forvaltningen om vanddybden ved stien, som blev præsenteret under udvalgsmødet.

»Der er en meter dybt ved højvande og en halv meter normalt. Selvfølgelig er der en risiko, men vi vurderede, at et gelænder ikke nødvendigvis ville forhindre ulykker. Desuden er der slet ikke noget attraktivt i, at man skulle hoppe i eller svømme der. Det er blød bund, og der er måske nogle grene og sådan noget dernede i, så det er ikke noget, man får lyst til normalvis at ville bade i,« forklarer Nørgaard. Han tilføjer, at børn ikke bør være på sådanne områder uden opsyn.

Jens Peter Hansen (uden for parti) har også bidraget til debatten og understreget behovet for klarhed om forvaltningens overvejelser og baggrunden for tidligere beslutninger om sti uden gelænder.

Beslutningen er endelig, og Vorup Enge Stien vil dermed forblive uden gelænder.