Gravemaskiner skal vise, om jordskreddet er stoppet helt for foden af lerbakken ved skandaleramte Nordic Waste. Det kan spare penge, hvis det er.

Inden april bliver til maj, vil store gravemaskiner æde sig vej i udkanten af jordskreddet, på kanten af lerbakken i Ølst.

Der skal graves en prøverende for at finde ud af, hvor stabil jorden er blevet, og hvor lidt jorden på bakken efterhånden skrider.

Hvis jorden er stabil, er det gode nyheder for Randers Kommunes pengekasse.

Det bekræfter Jesper Nybo Andersen, der er ansat som projektchef af Randers Kommune. Han har ansvaret for at håndtere oprydningen på bakken og omgivelserne ved Ølst.

»Lige nu pumper vi vand fra Alling Å rundt om skreddet. Det koster mange millioner om året. Så jo hurtigere vi kan få Alling Å tilbage i et forløb, hvor vi ikke skal pumpe det, jo hurtigere kan Randers Kommune få en økonomi, der er til at håndtere,« forklarer projektchefen.

Men det kan man kun, hvis der er sikkerhed for, at jorden fra skreddet ligger helt stille.

»Lige nu har vi jo lavet en masse geoteknik, hvor vi har lavet vurderinger og alt sådan noget på, hvor stabil jordens skrænter er. De vurderinger og beregninger siger alle sammen, at det ser fint ud. Men vi ved det først, når vi har stukket skovlene i det, om det faktisk også er sådan,« forklarer han.

Jorden skal ligge stille

Når vejret tillader det, og jorden er blevet en smule tørrere, foretager man en gennemgravning i en lige linje i udkanten af bakken. Faktisk i det spor, hvor landevejen mod Aarhus lå.

»Vi kan få jorden væk, og hvis den skulle bevæge sig en lille smule, så kan vi hurtigt køre jorden på plads igen. Så teknisk set er det det rigtige sted at starte op med sådan et eksperiment,« forklarer han.

Det spændende bliver, hvor meget jorden vil bevæge sig og i hvor lang tid efter gennemgravningen.

»Al jord bevæger sig, når man begynder at grave i den. Vi fjerner jo et tryk. I det øjeblik man fjerner tryk i sådan en jord, så vil den tilbageværende jord finde et nyt stabilt leje. Og det kan godt betyde, at der sker lidt bevægelse i en periode. Og her skal vi have målt, hvor meget det er, og om vores beregninger stemmer med virkeligheden,« lyder det.

I beregningerne ser det ud til, at jorden er stabiliseret. Hvis prøvegravningen viser det samme, så er håbet, at kommunens entreprenører kan begynde at grave jorden væk fra området omkring den gamle landevej allerede i juli måned. Og derefter skal der findes en egnet linjeføring af Alling Å.

»Selve landevejen og en mulig gennemkørsel er noget, vi begynder at kigge på engang til næste år. Det har ikke vigtigste prioritet. Det har miljøet og alle de ting, vi skal gøre for at sikre mod miljøforurening,« siger Jesper Nybo Andersen, der ikke forventer, at hans rolle er udspillet i meget lang tid. For der er nok at sørge for.

»Det helt centrale er at håndtere al den jord, der ligger nede på den gamle Aarhusvej. Og så også at få håndteret den mikrofiller, der ligger oppe i skreddet, det er de to hovedfokusområder, vi har lige nu.«