Til september får børnefamilierne i Randers Kommune hjælp til søvnudfordringer på nye måder.

Har dit barn problemer med at sove?

Så er der snart hjælp at hente. Sundhedsplejen i Randers er nemlig i gang med at uddanne tre søvnvejledere, skriver Randers Kommune i en pressemeddelelse.

Søvnvejlederne bliver uddannet til at kunne analysere søvn og målrette vejledningen til familiens specifikke udfordring. De bliver samtidigt fagligt ansvarlige for at udbrede viden til alle sundhedsplejersker og relevante samarbejdspartnere i kommunen. Og søvn er et område, som Dorthe Taudal Jensen, leder af Sundhedsplejen, er glad for, at der kommer ekstra fokus på.

»Vi oplever, at flere og flere familier har udfordringer med børn og unges søvn. Det gælder både småbørnsfamilier og i forhold til skolebørn. Derfor er det med stor glæde, at vi har sat gang i dette ambitiøse projekt, som, vi håber, vil gavne familier, børn og alle relevante faggrupper i Randers Kommune,« siger hun og fortsætter:

»Med uddannelsen af søvnvejlederne får vi flere redskaber, der vil være meningsfulde og anvendelige for forældrene og de unge, som kæmper med søvnudfordringer. Samtidig vil vi ændre fokus fra søvn til vågentid – altså, have et øget fokus på, hvordan vores vågne timer påvirker vores søvn.«

Et helt unikt fokus

Lisbeth Christensen, der er en af de af de kommende søvnvejledere, oplever gennem sit daglige arbejde som sundhedsplejerske, hvordan børn og unges søvn udfordrer mange familier. Hun er derfor glad for, at hun lige nu sammen med sine to kollegaer Mette Vestergaard og Charlotte Fabricius Fuglsang er i gang med et halvt års undervisningsforløb, som landets førende søvnforskere står bag.

»Det er den første uddannelse, der har et unikt fokus på børn og unges søvn. Vi får derfor nye redskaber, som retter sig helt specifikt til børn og unge. Det vil skabe et nyt afsæt for den vejledning, vi kommer til at kunne tilbyde vores familier. Og det vil give et stort kvalitetsløft i vores vejledning til familierne,« siger Lisbeth Christensen og fortsætter:

»Søvn er meget mere kompleks end som så. Der er rigtig mange faktorer, der påvirker blandt andet søvncyklus og søvnkvalitet. Det kan være alt fra regulering af søvnhormoner, lys/mørke, aktivitet, temperatur, måltider, stemninger, samspil, medicin og så videre.«

Efter endt uddannelse kommer søvnvejlederne til at indgå i et landsdækkende netværk. Her bliver de løbende opdaterede på den nyeste viden om søvn. Det er nemlig et område, som udvikler sig med stor hastighed.

Problemer og gode vaner

Efter sommerferien oprettes en søvnklinik i Randers Sundhedscenter. Her kan fagfolk og forældre henvende sig for sparring om søvn, samtidig med at familier kan få specialiseret hjælp, hvis søvnudfordringer fylder meget i hverdagen.

Uddannelsen af de tre søvnvejledere og oprettelsen af en søvnklinik er en del af projektet Sov dig sundere Randers.

I projektet er fokus på familier med børn i alderen 0-16 år, og der bliver arbejdet med familier, hvor søvn er en stor udfordring, men også med at fremme gode søvnvaner for familier, hvor søvn (endnu) ikke er et problem. Projektet løber i to år, hvorefter det evalueres.

sra