De fleste steder er allerede i mål. Nogle få mangler lige det sidste – men det er der faktisk en rigtig god grund til, fortæller dagtilbudschef.

AF CECILIE BISGAARD

Der er et lovkrav om, at alle kommuner skal opfylde minimumsnormeringerne. Det gør Randers Kommune også, for kravet gælder på kommuneplan, hvor der i gennemsnit er 5,9 børn pr. voksen.

Derudover har Randers Kommune selv vedtaget, at man ønsker at opfylde kravet om minimumsnormeringer helt ned på institutionsniveau. Det betyder, at der i hver børnehave skal være minimum en voksen til seks børn, og i hver vuggestue skal der hver minimum en voksen til tre børn.

I de fleste institutioner er man allerede i mål, og nogle få steder halter man lidt efter. Men det er på vej, lover forvaltningen i en orientering til politikerne i Børne- og Familieudvalget.

For nemheds skyld har man i orienteringen talt alle børn på nul til to år dobbelt, da normeringen som sagt er anderledes i vuggestuer end i børnehaver. På den måde passer normeringen med en voksen til maksimalt seks børn.

Derfor er det rigtigt, at Randers Kommune overholder lovkravet, når de skriver, at normeringen på kommuneplan er en voksen til 5,9 børn – i praksis svarer det nemlig til en voksen til 5,9 børnehavebørn og en voksen til 2,95 vuggestuebørn.

Derfor overholder alle ikke kravet

Tallene, som er blevet præsenteret for udvalget, bygger på data fra april 2023 til marts i år. Det er ifølge dagtilbudschef Lars Lynghøj forklaringen på, at endnu ikke alle institutioner lever op til minimumsnormeringerne.

»Den opgørelse, der er lavet, går 12 måneder tilbage, men det var først fra årsskiftet, at minimumsnormeringerne skulle være indført på institutionsniveau. Så når vi bruger data, der går 12 måneder tilbage, kan vi groft sagt ikke bruge tallene til noget,« siger han og fortsætter:

»Det er klart, at alle ikke lever op til det, når de først skulle det fra i år. Når vi i januar 2025 kan lave en ny opgørelse, der trækker data fra hele kalenderåret 2024, vil vi se, hvordan vi lever op til minimumsnormeringerne på både kommune og institutionsplan. Jeg regner med, at vi lever op til det, når vi trækker de data.«

Randers Kommune er inddelt i fem pasningsdistrikter: Midt, Nordøst, Nordvest, Sydøst og Sydvest.

I Pasningsdistrikt Midt er der i gennemsnit 5,8 børn pr. voksen. I Pasningsdistrikt Nordøst er det tal 5,7. I både Sydvest og Sydøst er der i gennemsnit seks børn pr. voksen. Pasningsdistrikt Nordvest ligger på 6,1 børn pr. voksen, og derfor overholder man altså ikke kravet om minimumsnormeringer her – i hvert fald overordnet set, da der i flere institutioner er under seks børn pr. voksen.

FAKTA: Så mange børn er der pr. voksen

Børnehaven Dragonvej: 5,3
Børnehuset Elmehaven: 6,7
Børnehuset Jennumparken: 4,9
Børnehuset Lervangen: 5,2
Børnehuset Lindehuset: 5,7
Huset Nyvang: 5,2
Vuggestuen Firkløveren: 6 (reelt 3)
Vuggestuen Grønnegade: 5,4 (reelt 2,7)
Børnehuset Bjerregrav: 5,8
Børnehuset Gassum: 6,2
Børnehuset Hørhaven: 5,8
Børnehuset Mælkevejen: 6,1
Børnehuset Regnbuen: 5,7
Børnehuset Spentrup: 5,9
Børnehuset Svalereden: 5,7
Stjernehuset: 6,2
Fussingø Naturbørnehave: 3,2
Børnehuset Bækkestien: 6,2
Børnehuset Grøftekanten: 6,4
Børnehuset Harridslev: 5,5
Børnehuset Himmeldalen: 5,8
Børnehuset Midgaard: 5,6
Børnehuset Rismøllen: 5,3
Børnehuset Solstrålen: 5,8
Børnehuset Birkebo: 5,9
Børnehuset Gudenådalen: 5,8
Børnehuset Langå: 5,7
Børnehuset Overvænget: 5,8
Børnehuset Stevnstrup: 5,6
Børnehuset Viborgvej: 5,6
Børnehuset Æblehaven: 5,5
Børnehuset Ålykke: 5,5
Børnehaven Essenbækken: 5,7
Børnehaven Svalebo: 5,8
Børnehaven Tryllefløjten: 6,1
Børnehuset Kombi: 6,1
Børnehuset Munkdrup: 5,3
Børnehuset Skovdalen: 5,6
Børnehuset Toftegaard: 5,4
Børnehuset Troldhøj: 5,2
Børnehaven Bredstrupsgade: 6,1
Børnehaven og Vuggestuen Rådmands Boulevard: 5,7
Børnehuset Himmelblå: 5,8
Børnehuset Mariendal: 6,2
Den Selvejende Institution Glentevej: 5,4
Helsted Børnehus: 5,8
KFUMs Institutioner: 4,9
Platangården: 5,6
Tjærbyvejens Vuggestue: 6 (reelt 3)
Fårup Børnehave: 4,2
Havndal Børnehave: Ikke valide tal

I opgørelsen tæller alle børn på nul til to år dobbelt, da minimumsnormeringerne er anderledes i vuggestuer end i børnehaver. Derfor vil seks børn pr. voksen i en vuggestue være at overholde lovkravet – i hvert fald i denne opgørelse.

Kilde: Randers Kommune