Selvom både plejehjemsbeboere og modtagere af hjemmeplejer er glade for medarbejderne, så er man stadig udfordret af ledige stillinger og højt sygefravær.

AF CECILIE BISGAARD

Hvert år bliver der foretaget tilsyn af Randers Kommunes plejecentre og hjemmepleje. I 2023 stod konsulent- og revisorfirmaet BDO for de tilsyn. Det fortæller forvaltningen i en orientering til politikerne i Omsorgsudvalget.

Mellem august og december sidste år var BDO på uanmeldt tilsyn ved 20 kommunale plejecentre, to selvejende plejecentre og et friplejehjem. Derudover var BDO fra november til januar i år på anmeldte tilsyn ved Randers Kommunes 11 hjemmeplejedistrikter, tre leverandører af praktisk hjælp og en leverandør af praktisk hjælp og personlig pleje.

Konklusionen er, at plejecentrene generelt ”lever op til kommunens kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau”. På en skala fra et til fem, hvor fem er en meget høj kvalitet, har 19 plejecentre fået en samlet score på over fire. Der er endda to steder, der har fået en score på fem – Solbakken, der ligger nær Vestervangsskolen i Randers, og Aldershvile i Havndal.

Det ser en smule anderledes ud for hjemmeplejen, men det vender vi tilbage til.

Glad for personalet

Ifølge BDO er beboerne på plejecentrene tilfredse med den hjælp, som de modtager, og de synes, at personalet er støttende og tryghedsskabende. Samtidig sikrer de beboerne et ”aktivt og værdigt hverdagsliv” samt måltider, hvor der tages hensyn til individuelle behov og ønsker. Beboerne er også meget tilfredse med omgangstonen.

Der er altså mange ting, der fungerer rigtigt godt på både de kommunale og private plejehjem. Der er dog nogle enkelte udfordringer, oplyser BDO.

”Højt sygefravær, ledige stillinger og rekrutteringsudfordringer – og et deraf højere forbrug af ufaglærte medarbejdere – påvirker fortsat kompetenceniveauet på enkelte plejecentre,” skriver BDO blandt andet i deres rapport, der er lavet på baggrund af deres tilsyn på plejecentrene i Randers Kommune.

BDO peger også på en anden udfordring. Flere plejecentre følger ikke op på faglige indsatser, ”hvilket har betydning for kvaliteten af kerneydelsen”.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

FAKTA: Tilsyn på plejecentre

BDO har vurderet plejecentrene i kommunen på en skala fra et til fem. Fem er meget høj kvalitet.

Kollektivhuset: 4,5 (2022: 3,75)
Huset Nyvang: 3,25 (3,75)
Åbakken: 4,5 (3,5)
Fårup Ældrecenter: 4,5 (3,5)
Tirsdalen: 4,5 (4,5)
Solbakken: 5 (4,75)
Terneparken: 4 (4,5)
Kristrupcentret: 4 (4,5)
Randers Friplejehjem: 4,25 (4,75)
Kildevang: 4 (4,5)
Bakkegård: 4,5 (4,5)
Vorup Plejecenter: 4,75 (5)
Svaleparken: 4 (4)
Borupvænget: 3,75 (4)
Landsbyen Møllevang: 4,75 (4,5)
Spentrup Plejecenter: 3,75 (4)
Møllebo: 4,75 (4,25)
Randers Kloster: 4,25 (4)
Lindevænget: 3,75 (4,25)
Rosenvænget: 4,75 (4)
Thors Bakke: 4,25 (4,5)
Aldershvile: 5 (3,5)
Dronningborg Plejecenter: 4,75 (4,5)

Kilde: BDO/Randers Kommune

Den laveste score

Når det kommer til hjemmeplejen, vurderer BDO, at der generelt er ”velfungerende organisationer, hvor engagerede medarbejdere og ledelse arbejder målrettet med at sikre borgerne kvalificeret hjælp”, og at ”leverandørerne lever samlet set op til Randers Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau”.

Der er dog et enkelt tilfælde, hvor BDO vurderer, at en hjemmepleje-organisation kun delvist lever op til kommunens kvalitetsstandarder.

Hjemmeplejen er ligesom plejecentrene blev målt på en skala fra et til fem, hvor fem er meget høj kvalitet. Det hjemmepleje-område, der har fået den laveste score er Midtbyen. I 2022 fik de scoren tre, men i den seneste måling fra 2023 er det tal faldet til 2,6.

Ligesom ved plejecentrene er der også nogen på hjemmepleje-området, der har fået den højeste score. Møllevang har fået fem.

De private fører

Når det kommer til de tre private selskaber, der leverer rengøring og praktisk hjælp, er kvaliteten meget høj. Alle tre firmaer har fået en score på fem.

Lidt anderledes ser det dog ud for de kommunale organisationer. De fleste af dem er nemlig ifølge BDO ”udfordrede i forhold til at sikre en fyldestgørende kvalitet, som understøtter de visiterede ydelser i fuldt omfang”.

Og selvom de fleste borgere er tilfredse med hjælpen og især de faste medarbejdere, så er der nogle borgere, der ved enkelte leverandører oplever svingende kvalitet – primært på grund af afløsere eller vikarer, der ”kun i begrænset omfang har kendskab til opgaverne”. BDO skriver at flere leverandører er udfordrede af ledige stillinger og højt sygefravær.

FAKTA: Tilsyn i hjemmeplejen

BDO har vurderet plejecentrene i kommunen på en skala fra et til fem. Fem er meget høj kvalitet.

Borupvænget: 4,2 (2022: 4,4)
Midtbyen: 2,6 (3)
Paderup-Assentoft: 4,6 (4,6)
Bakkegården: 4,6 (4,6)
Møllevang: 5 (4,8)
Lindevænget: 3,2 (3)
Kristrup/Vorup: 4,2 (4,4)
Åbakken: 4,6 (4)
Kollektivhuset: 4,6 (3,8)
Dronningborg: 4,4 (4,6)
Langå: 4,2 (3,8)
Midtjysk Pleje (privat): 3,6 (4)
Clean-Service: 5 (5)
Classic Clean: 5 (5)
C.S. Cleaning: 5 (4,6)

Kilde: BDO/Randers Kommune