I salene vises for første gang et større værkudvalg fra Erik Mikkelsens samling, en ophængning, der afspejler tidens mangfoldige brydninger og udtryk indenfor kunsten