I disse dage indleder Vejdirektoratet arbejde med en større ombygning ved Motorvejens frakørsel ved Viborgvej i Randers.Formålet er at imødegå problemer med kødannelser, når bilisterne kører fra motorvejen. Derfor vil der både på den nordgående og den sydgående frakørselsrampe blive etableret et ekstra særskilt højresvingsspor. Desuden udvides tilkørselsrampen i sydgående retning, så flere biler kan komme hurtigere væk fra krydset.Endelig sker der også ombygning af den første del af Viborgvej ind mod byen.Arbejdet ventes afsluttet til november i år.