Region Midtjylland har sammen med Region Syddanmark stillet sig til rådighed for forsøgsvis at opkræve gebyr, når patienter udebliver fra aftaler med hospitaler.Forsøgsordningen indføres på tre hospitalsafdelinger i Region Midtjylland, men ingen afdelinger i Østjylland berøres.De tre hospitalsafdelinger er således alle hos Hospitalsenheden Vest og Midt. Der nævnes ingen beløb, men læner regionen sig op af Region Syddanmark kan der forventes et gebyr på 500 kroner.Sagen skal behandles i Region Midtjyllands forretningudvalg i næste uge.