Der slås nu bro mellem Viborg og Favrskov Kommune – helt bogstaveligt endda.Torsdag aften indvies Kjællingbøl-broen, der forbinder cykle- og gangruten, der går på begge sider af Gudenå.Broen er konstrueret af rundtømmer, og er med et spænd på 35 meter Danmarks største af sin slags.Det er Viborg Kommune, der har været projektleder på brobyggeriet, og det er sket med støtte fra lokale foreninger samt fonde og desuden har LAG-midler fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri medvirket til financieringen.