Når byrådet i Syddjurs Kommune mødes i morgen skal man blandt andet tage stilling til en yderligere udvidelse af anlægsbevillingen til renovering af hotellet i Rønde.Renoveringen er på grund af råd og svamp i store dele af tagkonstruktionen blevet meget omfattende. I forbindelse med renoveringen vil samtlige installationer og rørføringer blive skiftet ud, hvilket ifølge forvaltningen er nødvendigt, fordi, der blandt andet har været store problemer med varmeforsyningen.Projektet var sat til at koste otte millioner kroner fordelt over 2012, 2013 og 2014. Nu søges der om en tillægsbevilling på godt 435.000 kroner.Bevillingen er på en tillægsdagsorden til mødet, og Økonomiudvalgets indstilling vil først foreligge på mødet.